Včelařská akademie pro pokročilé včelaře VSMaS,z.s. r. 2019/2020

12.10.2019 zahajujeme Včelařskou akademii pro pokročilé včelaře. Naší stěžejní filozofii spolkové činnosti je, systematické odborné vzdělávání včelařů. Včelařská akademie pro pokročilé včelaře, přímo navazuji na Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Cílíme však také na včelaře, kteří mají zájem se odborně vzdělávat.  

Včelařská akademie pro pokročilé včelaře má 5 základních teoretických, 2 praktické jednodenní moduly a zájezd na profesionální včelařskou farmu. 

Zájemci o Včelařskou akademii pro pokročilé včelaře pro rok 2019/2020 se již nemohou příhlásit

Téma modulů teoretická část: M – Návštěva včelařské farmy M1 – Genetika a plemenitba včel. Kontrola užitkovosti a dědičnosti M2 – Cesta k varroatolerantním včelám. Zimní život včelstva, uteplování, podněcování a zimní optimalizace M3- Technická zařízení ve včelařských provozech. Apiterapie M4 – Chov včel v souladu s přírodou. Jarní vedení včelstev v kombinovaných úlových systémech a obměna díla v nich 

Téma modulů praktická část: M1- metody chovu matek v praxi – výběr a příprava chovného včelstva, tvorba startéru, přelarvení, zužitkování matečníků, značení matek M2- monitoring varroázy, aplikace alternativních léčebných prostředků při napadení včelstev varroázou, závěrečné včelařské posezení

Kurz pro pokročilé: Je určen pro včelaře, kteří mají zájem se v chovu včel vzdělávat a pro absolventy VA pro začínající včelaře, kteří chtějí navázat a ve vzdělávání dále pokračovat. Modulárnost: Cílem kurzu je zaměřit se na vybrané oblasti z oboru včelařství. Odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti v chovu včel. 

Praktičnost: Včelařská akademie pro pokročilé je zaměřená na prohlubování již nabitých vědomostí u vybraných oblastí z oboru včelařství. Chceme tímto včelaře dále vést a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti s ověřením si teorie v praxi na včelnici. Lze konstatovat, že realizované kurzy budou mít pro posluchače pozitivní přínos vzhledem ke zvýšení jejích úrovně odborných a praktických znalostí. Lze se přihlásit na samostatné kurzy ,dle vašeho výběru dle jednotlivých modulu a rozvrhu,níže uvedených. 

Struktura Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro pokročilé včelaře: 1 zájezd na včelařskou farmu 4 základní moduly teoretických kurzů 2 praktická cvičení na včelnici Učební den je rozdělen do dvou bloků M – : 1x 7hod. zájezd M1-M4 : 2x 4hod. teoretických bloků M1-M2: 1x 4hod. a 1x2hod. praktických cvičení M -M3 teoretické probíhají od Října do Ledna v tomto pořadí: 

Teoretické moduly: M – 12. 10. 2019 M1 – 9. 11. 2019 M2 –  7. 12. 2019 M3 – 11. 1. 2020 M4 – 8.2. 2020 M1-M2 praktická cvičení probíhají v Červnu a Červenci: 

Praktické moduly: M1 den bude upřesněn (červen 2020) M2 – 18. 7. 2020 

Závěrečný den: Pro absolventy Včelařské akademie VSMaS,z.s. proběhne závěrečný včelařský workshop s přátelským posezením. 

Forma kurzu 

Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je odborný výklad lektora k dané tematické oblastí ze včelařství, doprovázený slidy. Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora probíhají přímo na včelnici. 

Cena jednotlivých modulů je 500 Kč. V ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během včetně obědu. 

Cena celého cyklu 2500 Kč. V ceně je zahrnuta 4 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne, 4x oběd a zájezd na včelařskou farmu. 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010

Variabilní symbol: vlastní tel. číslo

Textová zpráva: VA pro pokročilé, jméno a příjmení

Místo teoretické výuky: Odjezd na zájezd 8 hod. od nákupního střediska Tesco Opava Včelařský podnik Jeseníky, Staré Purkartice Vyučujeme v učebně Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Hradecká ul 665/17. Detailní informace o učebně obdržíte před zahájením kurzu. Začátek přednášek vždy v 8 hod. 

Místo praktické výuky: Včelnice Ing.Petra Ženčici Bohuňovice, Včelnice Aleny Vítkové Čermná ve Slezsku č.51, Vítkov Začátek praktických cvičení vždy v 9 hod. V případě velmi špatného počasí se praktická cvičení přesouvají na následující sobotu. 

Kontakt: Včelařský spolek Moravy a Slezska Těreškovové 2347/59 Karviná-Mizerov 734 01 

Kontaktní osoba: Alena Vítková Grudova 4 747 05 Opava 5 Tel: 739 177 286 E-mail: alihruba@seznam.cz

Ročník: