Proč se k nám přidat

Včelařský spolek Moravy a Slezska – proč né ?   Skupina včelařů z Moravskoslezského kraje oznámila, že zakládá nový včelařský spolek, který nese pracovní název „ Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.„ a bude spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník .   Toto rozhodnutí vyplynulo ze vstupní schůzky 28.12.2015 a následné 14. ledna 2016 kdy jsme se opět, zástupci všech šesti okresů MSK sešli a projednali prvotní stanoviska OO ČSV kraje.  Výsledkem je text prvního odstavce a jednoznačně tuto myšlenku podpořili zástupci okresů Opava, Karviná a Bruntál. Ostatní okresy dle svých představitelů ještě tuto myšlenku neprojednali na svých plenárkách a zatím se aktivně nezapojují ale dle svého osobního vyjádření nebudou proti novému spolku brojit a mají vizi spolupráce. Ať si včelař vybere. Ano, tak jak jsme si svobodně vybrali členství v ČSV, tak si umíme představit, že z toho spolku i svobodně umíme odejít. Vstupujeme tam, kde si myslíme, že se budeme cítit dobře. Pokud se někde necítím dobře, tak zvykové pravidlo nás chvíli odrazuje od odchodu, ale nakonec odejdeme a obyčejně si říkáme, proč jsem to neudělal už dávno. Dámy a pánové, po vypuštění informace do etéru, že vzniká Včelařský spolek včelařů Moravskoslezského kraje mi mnozí volají co tím organizátoři sledují, vždyť moudrý včelař přece nemůže opustit ČSV aby nepřišel o výhody. A kdo nám dal mandát rozbít ČSV. 

Prosím zkusme vyjmenovat výhody, resp. o co včelař příjde odchodem z ČSV: – to, že nejsem členem ČSV – to není nevýhoda, to je svobodné rozhodnutí – když nejsem členem ČSV tak nemůžu čerpat příspěvek ze Svépomocného fondu ČSV – to je nevýhoda pokud Vás potká neštěstí v podobě zničení včelnice bez vypátrání viníka a komise Vám schválí příspěvek na náhradu škody. Nevím ale kdo s touto variantou dopředu počítá? – to, že nedostanu časopis Včelařství – to je pro některé nevýhoda, pro některé né. Je na místě otázka to řešit odběrem jiného včelařského časopisu nebo to řešit volným informátorem jakým je internet. – to, že nemám nárok na svazová vyznamenání – to je pro některé opravdu nevýhoda. a tady výčet končí.

A ten mandát na rozbití svazu? Přátelé, copak se něco dá rozbít, když už to rozbité je? Pouze hlupák by něco bořil zvenčí když ví, že se to bortí zevnitř. Včelař, který není členem ČSV je oproti členům ČSV na tyto „nevýhody“ zvyklý a přesto mu nechybí a zůstává stranou, protože si umí udělat kalkul. – neplatí členské příspěvky ČSV. Pokud chce, tak platí pouze příspěvky spolku ve kterém je veden jako neorganizovaný chovatel včel a ten ho zve na své akce a spravuje mu požitky, tj. zajišťuje dotaci 1D, léčivo s dotací, hlášení na ObÚ, zimní měl, zve ho na vzdělávací akce a společeské akce spolku. Pokud někdo není a nedochází do žádného spolku, tak si požitky z chovu včelstev řeší sám, tj. dotaci 1D mu dle nařízení MZe zajistit ČSV, léky si objedná přes veterináře a následnou dotaci 70% uplatní na ČSV sám, hlášení do Hradiťka si řeší sám a hlášení na ObÚ nebo MěÚ si také zajistí sám. Zimní měl odevzdá na SVS a prakticky tím jeho povinnosti končí.

Včelař člen Včelařského spolku Moravskoslezského kraje může mít zajištěné všechny požitky organizovaného včelaře, tj. chceme našim členům zajistit vše na co jsou zvyklí. Záleží na struktuře, kterou si členové zvolí, nebo se ponechá členům volnost výběru, tj. dotace 1D, léčivo na včelstva, hlášení do Hradišťka, hlášení na ObÚ a MěÚ, čerpání dotace 197/2005Sb. přes spolek nebo sami. Možnost se podílet na vzdělávacích a marketingových akcích spolku a hlavně být svéprávný a sdružovat se v regionu ve kterém žije. Podílet se na jeho programu a rozhodovat o sobě a to je to podstatné. To je zásadní změna oproti stávajícímu stavu, kdy členové ČSV nerozhodují o svém spolku.

Spolek včelařů Moravskoslezského kraje si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání svých členů, zdolávání nemocí včel, chovu matek, propagaci oboru a spolkového života, práce s dětmi a s nevčelařskou veřejností a v neposlední řadě chceme více spolupracovat s našimi sousedy z Polska a Slovenska. U nás v Moravskoslezském kraji máme dobré a uznávané učitele včelařství, máme uznávané chovatele matek, jsou mezi námi profesionální včelaři, zdatní obchodníci a velmi dobří organizátoři volnočasových aktivit dětí a organizátoři výstav a různých akcí. Morava a Slezsko má potenciál a věříme, že ho plně využijeme.

Jako vzor odhodlání nám může sloužit „Slezský spolek včelařů“ našich polských přátel v Katovicích, který vznikl v roce 2008 a v dnešní době sdružuje nejen v regionu Katowického Slezska 2200 včelařů v 65 ZO a chovají na 37 000 včelstev. Tento spolek vznikl jako nesouhlas s praktikami velkého „Polského svazu včelařů“, kdy o všem rozhodovala Varšava a regiony neslyšela. Prostě podobnost čistě náhodná, že? Mnozí z nás jezdí na jejich výborné akce jako, např. Dny na trutoviskách, Dny medu v Pszczynie a na spoustu jiných regionálních akcí, které nám můžou být motivací a příkladem.

Dámy a pánové, v našem regionu Moravskoslezského kraje je 5 189 včelařů, máme 15 aktivních včelařských kroužků a chováme 54 609 včelstev. Nemyslíte, že takovou základnu svéprávných včelařů by musel každý brát vážně? A myšlenka regionální správy věcí včelařských pro všechny kraje republiky a na ni vybudovat Asociaci včelařských spolků, tak to je spíše hudba budoucnosti, ale není tak nereálná. A právě v takovém uspořádání v minulosti, byly včelařské spolky nejsilnější a měly pro své členy nejlepší vyjednávací podmínky. Zeptejte se pamětníků, zalistujte v archívech a dovíte se co bylo a o co bychom dnes měli znovu usilovat.

Takže závěrem, vize dobrá. Držme palce organizátorům aby je prvotní nadšení neopustilo a aby našli podporu mezi našimi odvážnými včelaři. Ke každému kroku do neznáma musíte mít odvahu. Nový spolek začíná psát své dějiny a příležitost být u zrodu něčeho se nenabízí každý den. První budou navždy zapsání jako první! Všichni ostatní budou už jenom další.

Václav Sciskala, člen přípravného výboru