Naše filozofie

Spolek Včelařů založen na Morálních principech a Solidaritě.

Filozofie spolku:

Jsme spolek lidí s pozitivním myšlením, ctíme morální principy a vzájemnou solidaritu. Sledujeme společný zájem, včelařit v souladu s přírodou a prostřednictvím včel přinášet světu více krásy.

Včela medonosná je krajinotvorným činitelem, přispívá ke stabilitě ekosystému. Podílí se na zachovaní biodiverzity a citlivě reaguje na změny životního prostředí. Mnohde nevhodná struktura krajiny přímo souvisí s úživností včel. Proto jedním z naších cílů je, zlepšit tyto podmínky.

Včelařit v souladu s přírodou, to však neznamená vrátit se ke včelaření v klátech či košnicích, je ale nutné své včelaření v moderních úlech přizpůsobit, co nejvíce přirozenému způsobu života včel, naučit se respektovat jejich biologický rytmus a vlastnosti celého včelstva.

V moderní době člověka, včelař ve svém zájmu o vyšší produkci včelích produktů, včelstvu stále více usnadňuje práci, snaží se ho šlechtit - změnit jeho vlastnosti a také léčit. V duchu civilizačních vymožeností a praktikováni chemie v léčbě včel, jsme došli až tam, kdy už musíme zvládat komplex zdravotních opatření.

V tomto případě přírodě blízké včelaření pro včelaře znamená to, že včelař je vybaven odbornými znalostmi, umí efektivně těchto znalostí využít k ochraně včel v případě včelích nemocí. Naší stěžejní filozofii spolkové činnosti je, systematické odborné vzdělávaní včelařů.

Chceme vytvořit Regionální akademii, Regionální chovné stanice, Regionální systém zdolávaní nemocí včel. V rámci spolkové a kulturní činnosti chceme pořádat regionální marketingové a propagační akce pro veřejnost.

Spolek včelařů Moravy a Slezska chce být blíž ke své členské základně, blíž k řešení jejích problému a blíž k vidění a naslouchání jejích přání. Chceme být blíž ke svému klientovi a spolupracovat s ostatnímí, nejen včelařskými spolky.

Máte-li stejné představy a cíle rádi Vás uvítáme mezi námi.