Vzdělávání

VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ VSMaS Strategie systému vzdělávání včelařů Naší stěžejní filozofii spolkové činnosti je, systematické odborné vzdělávaní včelařů. S cílem vzdělávat včelaře především v Regionální včelařské akademii. Základním strategickým dokumentem popisujícím jednotlivé kroky vzdělávání v oboru včelařství dle příslušné legislativy je dokument, jehož nedílnou součástí je také základní popis systému vzdělávání.