Regionální Včelařská akademie pro začínající včelaře Včelařského spolku Moravy a Slezska, rok 2022/2023

Regionální Včelařská akademie pro začínající včelaře Včelařského spolku Moravy a Slezska, rok 2022/2023
Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 1.10. 2022 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře.

Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě a Pracovní společnosti nástavkových včelařů pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska.

Včelařská akademie se skládá, ze 7 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou, kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS,z.s.

Téma Modulů teoretická část:
M1
- seznámení s oborem včelařství, právní otázky a předpisy související s oborem včelařství. Začínáme včelařit, včelařské pomůcky a zařízení. Obsluha a zootechnika včelstev.
M2- biologie a fyziologie včely medonosné. Obsluha a zootechnika včelstev, zootechnická opatření podle příslušného včelařského období.
M3- obsluha a zootechnická opatření v jednotlivých úlových systémech. Včely a životní prostředí a s tím spojený chov včel ve městě.
M4 – tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu. Marketing prodeje a obchod se včelími produkty. Modernizace ve včelařství.
M5- nemoci, škůdci a zdraví včel, otravy včel. Základy ekologie, klimatické změny ve vztahu ke včelařství, význam ekologie a ochrany přírody. Význam Biopásu.
M6- včelí produkty a využití včelích produktů. Základní složky včelí pastvy.

Včelaření v souladu s přírodou a s tím spojená metodika ošetřování včelstev.

M7 - SVS nařízení v oblasti nemoci včel- léčebná opatření nemoci včel a léčebné prostředky pro nemoci včel.

Téma Modulů praktická část:
M1
- zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích.
M2- kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků a smetenců.
M3- příprava včelstev na vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.
M4- způsoby odchovu včelích matek, ukázka chovných metod, školkování matečníků, osazení chovných plemenáčů.
M5- podletní práce ve včelstvu opatření proti loupežím včelstev, monitorig varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Otevřený kurz:
Včelařská akademie je otevřený kurz ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci celé Včelařské akademie certifikování, jako absolventi Včelařské akademie.

Praktičnost:
Včelařská akademie je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Struktura

Struktura Včelařské akademie VSMaS pro začínající včelaře:
7 základních modulů teoretických kurzů
5 praktických cvičení na včelnici
Učební den je rozdělen do 90-ti minutových bloků

M1-M6 : 4 x 90min teoretických bloků
M1-M5: 2 x 90min praktických cvičení
M1-M7 teoretické probíhají od října do dubna v tomto pořadí:

Teoretické moduly:
M1 datum 1.10. 2022
M2 datum 5.11. 2022
M3 datum 5.12. 2022
M4 datum 7. 1. 2023
M5 datum 4. 2. 2023
M6 datum 4. 3. 2023
M7 datum 1. 4. 2023
M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července v tomto pořadí:

Praktické moduly:
M1 datum 13.5. 2023
M2 datum 27.5. 2023
M3 datum 3.6. 2023
M4 datum 17.6. 2023
M5 datum 1.7. 2023

Závěrečný den 8.7. 2023

Závěrečný den
Pro absolventy včelařské akademie VSMaS na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS a společným přátelským posezením.

Forma kurzu
Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem teoretického kurzu je výklad lektora k dané tematické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství.

Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora probíhají přímo na včelnici.

V teoretické oblasti je v ceně kurzu zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 7x běd.

Cena všech kurzů Včelařské akademie je 3000Kč.

Bankovní spojení:
Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010
Variabilní symbol: vlastní tel. číslo

Textová zpráva: VA začínající, jméno a příjmení

Přihlaste se on-line: Přihláška VA začátečníci 2022/2023

Rozvrhy ke staženi:
Rozvrh praktická část
Rozvrh teoretická část

Místo teoretické výuky:
Vyučujeme v prostorách Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
Informace o učebně obdržíte po zasláni přihlášky v průběhu září.

Začátek výuky vždy v 8 hod.

Adresa:
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,
Hradecká 665/17
Opava 1

Místo praktických cvičení :
Včelnice Aleny Vítkové
Čermná ve Slezsku č.51, Vítkov

Začátek vždy v 9hod.

Kontakt:
Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové 2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:
Alena Vítková
Čermná ve Slezsku č.51
749 01 Vítkov

Tel: 739 177286
E-mail: alihruba@seznam.cz

 

Ročník: