Regionální Včelařská akademie pro začínající včelaře Včelařského spolku Moravy a Slezska, pro rok 2021/2022

Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 9.10. 2021 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře.

Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě a Pracovní společnosti nástavkových včelařů pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska.

Včelařská akademie se skládá ze 6 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS.

Zájemci pro rok 2021/2022 se mohou přihlásit přímo u VSMaS,z.s https://www.vcelarime-sami.cz/

Téma Modulů teoretická část:

M1 - Právní otázky a předpisy související s chovem včel. Ekologie - klimatické změny ve vztahu ke včelařství, význam ekologie a ochrany přírody.

Začínáme včelařit – zootechnika včelstev.

M2 - Biologie a fyziologie včely medonosné. Zootechnická opatření podle příslušného období.

M3 - Obsluha a zootechnika včelstev v jednotlivých úlových systémech. Včelí produkty a využití včelích produktů.

M4 - Tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu. Marketing a obchod se včelími produkty a modernizace ve včelařském provozu. Základy včelí pastvy.

M5 - Chov včel ve městě, včely a životní prostředí. Nemoci, škůdci a zdraví včel.

M6 - Nemoci a opatření pro zdraví včel, nařízení SVS. Chov matek

Téma Modulů praktická část:

M1 - zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích.

M2 - kontrola včelstev, protirojová opatření,tvorba oddělků a smetenců.

M3 - příprava včelstev na vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.

M4 - způsoby odchovu včelích matek, ukázka chovných metod, školkování matečníků, osazení chovných plemenáčů.

M5 - podletní práce ve včelstvu opatření proti loupežím včelstev, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Otevřený kurz:

Včelařská akademie je otevřený kurz ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci celé Včelařské akademie certifikování, jako absolventi Včelařské akademie.

Praktičnost:

Včelařská akademie je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Odkaz na webu

Struktura

Struktura Včelařské akademie VSMaS pro začínající včelaře

6 základních modulů teoretických kurzů

5 praktických cvičení na včelnici

Učební den je rozdělen do 90-ti minutových bloků

M1-M6 : 4 x 90min teoretických bloků

M1-M5: 2 x 90min praktických cvičení

M1-M6 teoretické probíhají od října do března  v tomto pořadí:

Teoretické moduly:

M1     datum                        2.10. 2021

M2     datum                       6.11. 2021

M3     datum                       4.12. 2021

M4     datum                       8.1.  2022

M5     datum                         5.2. 2022

M6     datum                         5.3. 2022

M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července v tomto pořadí:

Praktické moduly:

M1     datum                       14.5. 2022

M2     datum                       28.5. 2022

M3     datum                         4.6. 2022

M4     datum                       18.6. 2022

M5     datum                         2.7. 2022

Závěrečný den                  16.7. 2022

Závěrečný den

Pro absolventy včelařské akademie VSMaS na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS a společným přátelským posezením.

Forma kurzu

Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství.

Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.

Cena všech kurzů Včelařské akademie je 2 800Kč

v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 6x oběd.

Bankovní spojení:

Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010

Variabilní symbol: vlastní tel. číslo

Textová zpráva: Včelařská akademie

Přihlaste se on-line: prihlaska-va-zac_vcelari.doc

Rozvrh ke stažení :

Teoretická část

Praktická část          

Místo teoretické výuky:

Vyučujeme v prostorách Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě   

Detailní informace o učebně obdržíte po zasláni přihlášky nejpozději v září.

Začátek vždy v 8 hod.

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,
Bezručovo náměstí 1150/13
Opava

Místo praktické výuky :

Čermná ve Slezsku č.51

Začátek vždy v 9hod.

Kontakt

Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové 2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:

Alena Vítková
Čermná ve Slezsku č.51
749 01 Vítkov

Tel: 739 177286, e-mail: alihruba@seznam.cz

Náš Tým: Mgr. Václav Sciskala, Alena Vítková 

Ročník: