Včelařské eurodotace 2021-2022 související dokumenty

Vážení,
v návaznosti na naší nedávnou komunikaci v souvislosti se včelařskými eurodotacemi prováděnými dle nařízení vlády č. 148/2019 Sb., Vás tímto informujeme o zveřejnění dalších dokumentů pro dotační/včelařský rok 2021/2022.

Jedná se o:

  1. Příručka pro chovatele včel - Včelařské eurodotace krok za krokem pro období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022
  2. Formuláře požadavků o dotacivčetně jejich příloh

Obojí naleznete na webových stránkách SZIF www.szif.cz. > SZIF poskytuje > Společné organizace trhu >  Včelařství> Včelařské Eurodotace > viz odkaz https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi

Informace mohou být dále aktualizovány a doplňovány.

S pozdravem

Jan Verfl                                              
referent Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace