Včelařská akademie VSMaS, z.s. pro začínající včelaře rok 2020/2021

Včelařská akademie Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. pro mladé a  začínající včelaře, pro rok 2020/2021. Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 3.10.2020 Včelařskou akademii Včelařského spolku Moravy a Slezska,z.s. pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře. Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s. Včelařská akademie se skládá, ze 6 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS, z.s.

Zájemci pro rok 20120/2021 se vše dozví zde, případné doplňující informace vám poskytne Alena Vítková tel: 739 177 286, e-mail:alihruba@seznam.cz

přihláška zde:

Téma Modulů teoretická část:

M1 – Seznámení s oborem včelařství, začínáme včelařit, právní otázky ve včelařství. Ekologie a význam Biopásu.

M2 – Biologie a fyziologie včely medonosné. Zootechnická opatření včelstev podle příslušného období.

M3 – Obsluha a zootechnika včelstev v jednotlivých úlových systémech. Včelí produkty med, pyl, propolis, jed, mat.kašička a využití těchto produktů.

M4 – Tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu. Marketing a obchod se včelími produkty. Základní složky včelí pastvy. , Ekologie, význam Biopásu pro včelstva.

M5 – Chov včel ve městě, včely a životní prostředí. Nákazy včel (varroáza, mor včelího plodu ...)

M6 – Nařízení SVS, Mimořádná veterinární opatření a schválená léčiva pro včely. Diagnostika Nosematózy.Základy chovu matek. Modernizace ve včelařském oboru.

Téma Modulů praktická část:

M1 – zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích vedení záznamů.

M2 – kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků a smetenců.

M3 – příprava včelstev na vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.

M4 – způsoby odchovu včelích matek, ukázka chovných metod, školkování matečníků, osazení chovných plemenáčů.

M5 – podletní práce ve včelstvu opatření proti loupežím včelstev, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Kurz: Včelařská akademie VSMaS, z.s., je kurz, ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost: Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci certifikování jako absolventi Včelařské akademie VSMaS,z.s.

Praktičnost: Včelařská akademie VSMaS,z.s. je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro začínající včelaře: 6 základních modulů teoretických kurzů 5 praktických cvičení na včelnici. Učební den je rozdělen do 90-ti minutových bloků M1-M6 : 4 x 90min teoretických bloků M1- M5: 2 x 90min praktických cvičení M1-M6 teoretické probíhají od října do března v tomto pořadí:

Teoretické moduly:

M1 – datum 3.10.2020 M2 – datum 7.11.2020 M3 – datum 5.12.2020 M4 – datum 9. 1.2021 M5 – datum 6. 2.2021 M6 - datum 6. 3.2021

M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července v tomto pořadí:

Praktické moduly:

M1 – datum 15.5.2021 M2 – datum 29.5.2021 M3 – datum 5.6.2021 M4 - datum 12.6.2021 M5 - datum 26.6.2021 Závěrečný den 17.7.2021

Závěrečný den: Pro absolventy včelařské akademie VSMaS,z.s. na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS,z.s. a společným přátelským posezením.

Forma kurzu: Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství. Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.

Cena kurzů VA VSMaS z.s. s obědem je 2 700 Kč v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 6 x oběd.

Bankovní spojení: Číslo účtu VSMaS z.s. : 2900996957/2010 Variabilní symbol : vlastní tel. číslo

Textová zpráva : Včelařská akademie pro zač. včelaře, jméno a příjmení

Přihláška ke stažení: prihlaska-va-zac_vcelari.doc

Rozvrhy ke stažení: 

teoretická část

praktická část

Místo teoretické výuky: Vyučujeme v učebně Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Detailní informace o učebně obdržíte před zahájením kurzu. Začátek vždy v 8 hod.

Adresa: Slezská univerzita v Opavě, Hradecká 665/17 Opava

Místo praktické výuky : Včelnice Ing. V. Žídka, Restaurace u Jury – Čertův mlýn Háj ve Slezsku

Začátek vždy v 9 hod.

Kontakt: Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. Těreškovové 2347/59 Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba: Alena Vítková Grudova 4 747 05 Opava 5 Tel: 739 177 286, e-mail:alihruba@seznam.cz

Náš Tým: Mgr. Václav Sciskala, Alena Vítková,Ing. Vítězslav Žídek

 

Ročník: