Včelařská akademie pro pokročilé včelaře VSMaS,z.s. r. 2018/19

13. 10. 2018 zahajujeme Včelařskou akademii pro pokročilé včelaře.

Naší stěžejní filozofii spolkové činnosti je, systematické odborné vzdělávání včelařů. Včelařská akademie pro pokročilé včelaře, přímo navazuji na Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Cílíme však také na včelaře, kteří mají zájem se odborně vzdělávat. Včelařská akademie pro pokročilé včelaře má 3 základní teoretické, 2 praktické jednodenní moduly a zájezd

Téma modulů teoretická část: M  Návštěva profesionální včelařské farmy M1- základy a specifika genetiky včely medonosné, základy šlechtění na užitné vlastnosti, hodnocení šlechtěného kmene, metody šlechtění, sestavení plánu chovu včelích matek M2 – základy a specifika genetiky včely medonosné, plemenitba včely medonosné, způsoby odchovu včelích matek, M3 – ekologický chov včel – metodika ošetřování včelstev v ekologickém režimu,úly, přemetání včelstva na mezistěny, monitoring invaze varroázy, aplikace alternativních léčebných prostředků při napadení včelstev varroázouuzavřený cyklus vosku, včelaření v souladu s přírodou

Téma modulů praktická část: M1- metody chovu matek v praxi – výběr a příprava chovného včelstva, tvorba startéru, přelarvení, zužitkování matečníků, značení matek M2- monitoring varroázy, aplikace alternativních léčebných prostředků při napadení včelstev varroázou, závěrečné včelařské posezení.

Kurz pro pokročilé: Je určen pro včelaře, kteří mají zájem se v chovu včel vzdělávat a pro absolventy VA pro začínající včelaře, kteří chtějí navázat a ve vzdělávání dále pokračovat.

Modulárnost: Cílem kurzu je zaměřit se na vybrané oblasti z oboru včelařství. Odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti v chovu včel.

Praktičnost: Včelařská akademie pro pokročilé je zaměřená na prohlubování již nabitých vědomostí u vybraných oblastí z oboru včelařství. Chceme tímto včelaře dále vést a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti s ověřením si teorie v praxi na včelnici. Lze konstatovat, že realizované kurzy budou mít pro posluchače pozitivní přínos vzhledem ke zvýšení jejích úrovně odborných a praktických znalostí.

Struktura

Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro pokročilé včelaře: 1 zájezd na včelařskou farmu 3 základní moduly teoretických kurzů 2 praktická cvičení na včelnici

Včelnice Aleny Vítkové Čermná ve Slezsku č.51, Vítkov MAPA ZDE

Kontakt: Včelařský spolek Moravy a Slezska Těreškovové 2347/59 Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba: Alena Vítková Grudova 4 747 05 Opava 5

Tel: 739 177286 E-mail: alihruba@seznam.cz

Ročník: