Včelařská akademie 2016/2017

Regionální Včelařská akademie“ pro mladé a začínající včelaře při Včelařském spolku Moravy a Slezska z.s. pro rok 2016/2017  Včelařský spolek Moravy a Slezska jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajuje 1.10. 2016 „Včelařskou akademii“ pro mladé a začínající včelaře. Naším prvořadým úkolem je vzdělávání mladých a začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře. Cílem projektu je vzdělaný, teoreticky i prakticky připravený absolvent, který se s dobrým základem pouští do aplikované praxe a vlastního chovu včel, buď jako volnočasového zájmu nebo jako včelař – farmář, který se včelařením živí, zvyšuje výnosy hmyzosnubných rostin, kultivuje krajinu a obohacuje životní prostředí. Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. Včelařskou akademii tvoří 6 základních teoretických modulů a 5 praktických jednodenních cvičení. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou, kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS. Závěrečné kolokvium obrazem:

Ročník: