Valná hromada

 

 

 

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu VSMaS, z.s.

Vážení přátelé, Vážené přítelkyně,

svolávám dle čl.5, odst.1. Stanov našeho spolku Valnou hromadu členů Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. na den 27. listopadu 2021 od 9:00 hod.. Valná hromada se uskuteční v MEDOCENTRU, Těreškovové 2347/50, Karviná – Mizerov ( sídlo spolku).

Pogram:

1.     Zahájení

2.     Volba návrhové komise a zapisovatele

3.     Zpráva o činnosti za rok 2020

4.     Zpráva o hospodaření za rok 2020

5.     Zpráva kontrolní komise

6.     Diskuze

7.    Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2021, výhled na rok 2022

8.   Různé

9.   Návrh na usnesení

10.   Závěr

Věřím, že toto vrcholné setkání členů našeho spolku podpoříte svou aktivní účasti. Prosím o potvrzení účasti do 21.11.2021 pro případ, že bychom museli zajistit jinou kapacitně odpovídající místnost.

S pozdravem

Václav Sciskala

předseda VSMaS, z.s.

Místo konání

Medocentrum Karviná
Těreškovové 2347/50
Karviná - Mizerov
Česká republika
Datum: 
27/11/2021 - 09:00 - 13:00