dotace

Sdělení pro včelařskou veřejnost - evropské dotace

Vážení, dopisem ze dne 15.6.2020 doručeným 17.6.2020 bylo našemu spolku oznámeno, že jako nečlenům ČSV nám bude zpracována žádost o evropské dotace za podmínek, že zaplatíme poplatek ve výši 5% z požadované částky a současně dodáme podepsané formuláře dle požadavku administrátora, tj. ČSV.

Sděluji Vám, že toto rozhodutí PRV ČSV je v rozporu s deklarovaným prohlášením Mze ČR ve věci rovného přístupu všech chovatelů včelstev k evropským dotacím.

Termíny: