Setkání se velmi vydařilo !!!

Sobotní setkání (17.7.2021) absolventů naší Včelařské akademie se včelaři našeho spolku se velmi vydařilo. Počasí nám přálo, takže jsme mohli v klidu realizovat veškeré úkony prohlídek včelstev a naši lektoři přidali něco ze svých zkušeností. Děkuji paní Aleně Vítkové za výbornou organizační připravenost akce a za vedení Včelařské akademie po celý rok.

Blahopřeji absolventům ke zdárnému ukončení studia a přeji jim jenom úspěchy v chovu včel.

Václav Sciskala, předseda spolku