Se včelaři o včelách

Zveme na další on-line přednášku. Tentokrát o krajině pro včely i další živoky.

Krajina mlékem a strdím oplývající

Aneb o uzdravení živé krajiny a zlepšení pastvy pro opylovatele a souvislostech. O rovnováze a udržitelnosti. Což od klávesnice neuděláte. Nápady na stůl, nářadí do ruky a - do krajiny!

On-line beseda s Dr. Ing. Petrem Maradou, farmářem, který ví, co to obnáší, protože to dělá - a dobře, funkčně a udržitelně už léta.

Čtvrtek 26. 11. 18:00 - 20:00

Pořádá projekt Se včelaři o včelách a ZO ČSV Roztoky nad Vltavou

Beseda bude probíhat na v prostředí You Tube na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=eNNFl-KLwC8&feature=youtu.be

Možnost diskuse a kladení dotazů.

Vstupné dobrovolné, příspěvek můžete poslat na transparentní účet Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7: 2001238220/2010, na stránkách Fio Banky se můžete přesvědčit zdali Vaše platby dorazily.

 

O lektorovi:

Dr. Ing. Petr Marada je farmář i vysokoškolský učitel. Významně se zasloužil o revitalizaci a obnovu krajiny na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě. Tím podstatně přispěl k zvýšení biologické rozmanitosti, výraznému snížení vodní a větrné eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Vybudoval několik mokřadů a tůní, zajistil zatravnění vhodných půd, zalesnění obtížně obhospodařovatelných pozemků a také výsadby stromů v rámci biokoridorů, biocenter a jiných interakčních prvků.

Provozuje certifikovanou a v tuzemsku i mezinárodně oceněnou ekologickou farmu v intenzivně obhospodařované oblasti jižní Moravy (Šardicko).

 

Několik odkazů pro Vaši informaci:

Rozhovor pro Ekolist:

https://ekolist.cz/.../nepestuju-kukurici-pro-bioplynky...

Video představující práci s krajinou

https://www.youtube.com/watch?v=RZ3qcIVOs4I

Vítězství v mezinárodní soutěži

https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/.../mezina.../

Presentace přednesená v Bruselu:

https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/.../PMarada...

Ocenění v programu Pestrá krajina v r. 2018:

https://www.asz.cz/.../ekofarma-petra-marady-dalsi-zlata...

Děkuji za zprávu a přeji hezký den.

 

Milan Šimonovský

Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. 
Tel. : 603 787 911

http://www.vcelarivpraze.cz/

Datum: 
26/11/2020 - 18:00 - 27/11/2020 - 19:50