Regionální Včelařská akademie pro začínající včelaře Včelařského spolku Moravy a Slezska, pro rok 2024/2025

Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 5. 10. 2024 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře.

Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska.

Včelařská akademie se skládá ze 7 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou, kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS.

Zájemci pro rok 2024/2025 se mohou přihlásit přímo u VSMaS

Téma Modulů teoretická část:

M1 - právní otázky a předpisy související s chovem včel. Začínáme včelařit-zootechnika včelstev.
M2 - biologie a fyziologie včely medonosné. Včelí produkty: med, pyl, jed, mateří kašička, využití včelích produktů.
M3 - zootechnická opatření podle příslušného včelařského období. Chov včel ve městě, včely a životní prostředí.
M4 - obsluha a zootechnika v jednotlivých úlových systémech. Marketing a obchod se včelími produkty.
M5 - tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu. Základy Ekologie, Permakultura, význam Biopásu pro včely.
M6 - nemoci, škůdci a zdraví včel. Vyznám včelí pastvy, základy ovocnářství.
M7 - nařízení SVS - léčebná opatření, nemoci včel. Chov matek a základy genetiky.

Téma Modulů praktická část:

M1 -  zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích a vedení záznamu.
M2 -  kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků.
M3 - způsoby odchovu včelích matek, přidávání matečníků, osazování chovných plemenáčů
M4 -  příprava včelstev na vytáčení medu, vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.
M5 -  podletní práce ve včelstvu, loupež ve včelstvu, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Otevřený kurz:

Včelařská akademie je otevřený kurz ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci celé Včelařské akademie certifikování, jako absolventi Včelařské akademie.

Praktičnost:

Včelařská akademie je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro začínající včelaře

  • 7 základních modulů teoretických kurzů
  • 5 praktických cvičení na včelnici
  • Učební den je rozdělen do 90 minutových bloků
  • M1- M7 : 4 x 90 min. teoretických bloků
  • M1- M5 : 2 x 90 min. praktických cvičení
  • M1- M7 teorie probíhá v měsíci Říjen – Duben

Teoretické moduly:

M1     datum                     5. 10. 2024
M2     datum                     2. 11. 2024
M3     datum                     7. 12. 2024
M4     datum                       4. 1. 2025
M5     datum                         1. 2. 2025
M6     datum                        1. 3. 2025
M7     datum                        5. 4. 2025

M1-M5 praktická cvičení probíhají od Května do Července předběžně v tomto pořadí:

Praktické moduly:

M1    datum                      10. 5. 2025
M2    datum                      24. 5. 2025
M3    datum                        7. 6. 2025
M4    datum                      14. 6. 2025
M5    datum                      28. 6. 2025

Závěrečný den                 12. 7. 2025

Závěrečný den

Pro absolventy včelařské akademie VSMaS na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS se společným přátelským posezením.

Forma kurzu

Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství.

Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.

Cena za celý kurz Včelařské akademie je 3 000 Kč

v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 7 x běd. Není možno zakoupení jednotlivých témat kurzu.

Bankovní spojení:

Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010
Variabilní symbol: vlastní tel. číslo
Textová zpráva: Jméno a příjmení

Přihlaste se on-line: Přihláška VA začátečníci 2024/2025

Rozvrh ke stažení:
Rozvrh praktická část

Rozvrh teoretická část

Místo teoretické výuky:

Vyučujeme v prostorách Kulturního domu v Čermné ve Slezsku.
Čermná ve Slezsku 81, 74901 Vítkov
​Česká republika       

Začátek vždy v 8 hod.

Místo praktické výuky:

Včelnice Aleny Vítkové, Čermná ve Slezsku č. 51                                          

Začátek vždy v 9hod.

Kontakt:
Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové 2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:
Alena Vítková
Čermná ve Slezsku č.51
749 01 Vítkov

Tel: 739 177286
E-mail: alihruba@seznam.cz

 

Místo konání

Kulturní zařízeni obce Čermná ve Slezsku 
Čermná ve Slezsku 71 Vítkov
Česká republika
CZ
Ročník: