Regionální Včelařská akademie pro začínající včelaře Včelařského spolku Moravy a Slezska, pro rok 2023/2024

Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 7. 10. 2023 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře.

Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska.

Včelařská akademie se skládá ze 7 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou, kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS.

Zájemci pro rok 2023/2024 se mohou přihlásit přímo u VSMaS

Téma Modulů teoretická část:

M1- právní otázky a předpisy související s chovem včel. Začínáme včelařit-zootechnika včelstev.
M2- biologie a fyziologie včely medonosné. Zootechnická opatření podle příslušného včelařského období.
M3- obsluha a zootechnika v jednotlivých úlových systémech. Chov včel ve městě, včely a životní prostředí.
M4- tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu. Marketing a obchod se včelími produkty.
M5- Nemoci, škůdci a zdraví včel. Základy Ekologie, Permakultura, význám Biopásu pro včely.
M6- Nařízení SVS-léčebná opatření, nemoci včel. Vyznám včelí pastvy, základy ovocnářství.
M7- Včelí produkty: med, pyl, jed, mateří kašička, využití včelích produktů. Chov matek a základy genetiky.

Téma Modulů praktická část:

M1- zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích a vedení záznamu.
M2- kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků.
M3- způsoby odchovu včelích matek, přidávání matečníků, osazování chovných plemenáčů
M4. příprava včelstev na vytáčení medu, vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.
M5- podletní práce ve včelstvu, loupež ve včelstvu, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Otevřený kurz:

Včelařská akademie je otevřený kurz ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci celé Včelařské akademie certifikování, jako absolventi Včelařské akademie.

Praktičnost:

Včelařská akademie je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Struktura Včelařské akademie VSMaS pro začínající včelaře

  • 7 základních modulů teoretických kurzů
  • 5 praktických cvičení na včelnici
  • Učební den je rozdělen do 90 minutových bloků
  • M1-M7 : 4 x 90min teoretických bloků
  • M1-M5: 2 x 90min praktických cvičení
  • M1-M7 teoretické probíhají říjen - duben 

Teoretické moduly:

M1     datum                        7. 10. 2023
M2     datum                       4. 11. 2023
M3     datum                       2. 12. 2023
M4     datum                        6. 1. 2024
M5     datum                         3. 2. 2024
M6     datum                         2. 3. 2024
M7     datum                         6. 4. 2024

M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července předběžně v tomto pořadí:

Praktické moduly:

M1     datum                       11. 5. 2024
M2     datum                       25. 5. 2024
M3     datum                         1. 6. 2024
M4     datum                       15. 6. 2024
M5     datum                       29. 6. 2024

Závěrečný den                   13. 7. 2024

Závěrečný den

Pro absolventy včelařské akademie VSMaS na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS se společným přátelským posezením.

Forma kurzu

Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství.

Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.

Cena za celý kurz Včelařské akademie je 3 000Kč.

v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 7 x běd. Není možno zakoupení jednotlivých témat kurzu.

Bankovní spojení:

Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010
Variabilní symbol: vlastní tel. číslo
Textová zpráva: Jméno a příjmení

Přihlaste se on-line: Přihláška VA začátečníci 2023/2024

Rozvrh ke stažení:
Rozvrh praktická část
Rozvrh teoretická část

Místo teoretické výuky:

Vyučujeme v prostorách Kulturního domu v Čermné ve Slezsku.  

Začátek vždy v 8 hod.

Místo praktické výuky :

Včelnice Aleny Vítkové, Čermná ve Slezsku č. 51

Začátek vždy v 9hod.

Kontakt:
Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové 2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:
Alena Vítková
Čermná ve Slezsku č.51
749 01 Vítkov

Tel: 739 177286
E-mail: alihruba@seznam.cz

Místo konání

Kulturní zařízeni obce Čermná ve Slezsku 
Čermná ve Slezsku 71 Vítkov
Česká republika
CZ
Ročník: