Pozvánka na Valnou hromadu VSMaS, z.s. 2024

Vážení přátelé, Vážené přítelkyně, svolávám dle čl.5, odst.1. Stanov našeho spolku Valnou hromadu členů Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. na den 6. dubna 2024 od 10:00 hod..
Valná hromada se uskuteční v MEDOCENTRU, Těreškovové 2347/50, Karviná – Mizerov ( sídlo spolku).
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti za rok 2023
4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
5. Zpráva kontrolní komise
6. Diskuze
7. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2024, výhled na rok 2025
8. Různé
9. Návrh na usnesení
10. Závěr

Věřím, že toto vrcholné setkání členů našeho spolku podpoříte svou aktivní účasti.
Prosím o potvrzení účasti do 3.4.2024 pro případ, že bychom museli zajistit jinou kapacitně odpovídající místnost.

S pozdravem 

Václav Sciskala, předseda VSMaS, z.s.

Místo konání

Medocentrum Karviná
Těreškovové 234/50
Karviná
Česká republika
Datum: 
06/04/2024 - 10:00 - 13:00