Nová vyhláška 144/2023 o veterinárních požadavcích na chov včel

Od 1. 7. 2023 platí nová vyhláška 144/2023 o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel. Pro zájemce je text zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-144