Jak si rezervovat vypůjčení Varroa kontroleru - Tepelné komory

1. V pravém bloku vybereme odkaz: "Vložit novou rezervaci" (jestli nevidíte tento odkaz na pravé straně, tak asi: A: nejste přihlášení k našemu webu jako registrovaný uživatel, nebo B: jste již přihlášený uživatel, ale nejste zatím členem našeho spolku...)

2. Začneme vyplňovat jednotlivé pole formuláře nové události v kalendáři polem "Název události" (Tip: když vyplníte své jméno a označení tep.komory, půjde vidět "na první pohled" v měsíčním přehledu kalendáře kdo a co si rezervoval). POZOR: V každém dni můžou být maximálně 3 výpůjčky !, protože máme (zatím) jen 3 Tepelné komory k dispozici ....

3. Zvolte "Datum" vybraný den/termín kdy si chceme TK zapůjčit (počáteční den). Je možno dále upřesnit-vyplnit i více dní po sobě - např.celý víkend:

4. Zvolíme Žádám o rezervaci TK - ANO

5. "Popis události" můžeme přeskočit. Tip: doporučuji zde vyplnit bližší údaje o možnostech převzetí/předání, vč.tel.kontaktu na sebe. Tak zjednodušíte domluvu k předání/převzetí, načasování setkání...

6. "Místo konání" - vyplníme adresu užívání/předání kontroleru dalšímu zájemci. Tip: když vyplníte kompletní adresu umístění, včetně čísla popisného v ulici, tak vám systém vyrobí přímo "puntík v mapě Google". Pokud adresa s číslem popisným není (např. bude komora k převzetí někde v lese, pak zadejte přímo souřadnice místa setkání).

7. "Komu zobrazit" postačí vyplnit alespoň čtvereček u "Člen spolku"

9. Přejdeme úplně dolů (na konec formuláře) a dáme ULOŽIT, čímž se údálost zapíše do kalendáře jako nová rezervace zápůjčky.

Pokud zjistíte, že budete chtít v rezervaci upravit/doplnit, zvolte v pravém menu odkaz "Plán rezervací TK" a pod měsíčním přehledem kalendáře uvidite výpis jedn.rezervací (či si můžete vyfiltrovat tu vaši) a kliknutím na odkaz "upravitudálost" pod nadpisem vaší rezervace ji můžete doplnit/upravit a zase uložit.

Vaše rezervace bude zobrazovaná všem členům spolku (pouze těm uživatelům našeho webu, kteří jsou zároveň členové spolku). Nečlenové spolku nemohou žádat o rezervaci zapůjčení tepelné komory, a ani neuvidí "plán zápůjček" či volné termíny.