Informace pro chovatele včel - příjem žádostí v rozhodném období 2024

Vážení včelaři, dne 16. 10. 2023 zahájil SZIF prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí na opatření „Investice do hmotného majetku“ a na opatření „Racionalizace kočování včelstev“ v rámci odvětvové intervence „Podpory produktů včelařství“ pro rozhodné období 2024, vymezené od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024. V souladu s § 3, § 7 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, je podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře jednou z možností, jak mohou chovatelé včel požádat o dotaci na výše uvedená opatření.

Další informace naleznete na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Strategický plán 2023 - 2027 > Sektorové intervence > Podpory produktů včelařství > ZDE v části Ke stažení > Rozhodné období 2024 (1. 8. 2023 až 31. 7. 2024) > Chovatel včel (podání přes Portál farmáře).

Zde jsou k dispozici chovatelům včel konkrétní informace.