Informace o novém dotačním programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2022

Dobrý den,
vzhledem k blížícímu se termínu, kdy budou moct včelaři podávat své žádosti v rámci krajského dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2022 bych Vám chtěl zaslat pár informací, které pro Vás a členy Vašich spolků mohou být užitečné.

Na program jsou vyčleněny 2 mil. Kč. Žádosti se podávají od 3.1.2022 od 9:00 s tím, že se po naplnění alokace programu se uzavře příjem žádostí.

Podmínky programu byly nastaveny stejně jako pro rok 2021, dle podmínek Programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na:

  1. obnovu maximálně 7 včelích úlů pro jednotlivé včelaře,
  2. včelařské spolky mohou žádat na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn nebo
  3. podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství (taky pro spolky).

V rámci podporované oblasti Programu a) obnova včelích úlů, mohou žádat o dotaci fyzické osoby, které mají na území Moravskoslezského kraje svá včelstva. V rámci zbývajících oblastí podpory Programu b) a c) mohou žádat o dotaci včelařské spolky se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Minimální výše dotace je 10.000 Kč a maximální výše dotace je 50.000 Kč.

Moravskoslezský kraj se bude finančně spolupodílet na úhradě vlastního podílu žadatele na uznatelných neinvestičních nákladech projektu maximálně do 75 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (při plném využití dotace 50 tis. Kč proto uveďte částku za celkové uznatelné náklady 66.670 Kč, při částečném využití dotace potom uveďte celkové uznatelné náklady podle Vašich odhadů).

Zde posílám odkaz na podmínky programu a jeho přílohy: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/

Zde posílám odkaz přímo na elektronickou žádost, kde se registrujte a žádost vyplňte (odešlete ji až dne 3.1.2022 po 9:00, ne dříve): https://podatelna.msk.cz/rap05/default.html?c=SetDefaultForm&idfor=KUMS00W0A8XX

Poznámky:

  • pokud jste již registrovaní z minulých let programu, použijte Váš přihlašovací e-mail
  • pokud jste zapomněli heslo, klikněte na „zapomenuté heslo“ a postupujte podle požadavků formuláře
  • spolky jako žadatelé by měly primárně použít přihlášení ne e-mailem, ale datovou schránkou

Přeji Vám hezký den a v případě nejasností se na mne obraťte,

Bc. Petr Zajac
referent pro dotace z externích zdrojů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 725
E-mail: petr.zajac@msk.cz
www.msk.cz

Vázáno k partnerovi: