Závěrečné praktické zkoušky

Závěrečné praktické cvičení pro začínající včelaře na včelnici v Čermné ve Slezsku 23.7.2016 Dnes zakončili začínající včelaři ne jenom Moravskoslezského regionu své více než půlroční teoretické a praktické vzdělávání v oboru včelařství. V posledním ze čtyřech praktických cvičení na včelnici pod vedením lektorů IngV. Žídka a A.Vítkové si začínající včelaři shrnuli své znalosti i poznatky ze života včel a správných zootechnických opatřeních.