E-Věstník PSNV-CZ č. 2/2021

Vydání e-Věstníku - č. 2/2021, které je doslova nabité důležitými informacemi. A právě proto toto číslo vychází jako veřejné.