Aktuální novinky na srpen 2016

Vážení přátelé,
blíží se 20.srpen, tj. termín pro odeslání na sekretariát ČSV faktury a doklady k žádostem o příspěvek dle Vyhl. 197/2005 Sb., které jste poslali do 20.června. Nezapomeňte na originál faktury a potvrzení o provedené platbě.Ti z Vás, kteří platili převodním příkazem musí doložit fotokopii výpisu z účtu ze kterého je zřejmá úhrada. Tímto končí toto tříleté období a před námi je další tříletý cyklus, který začíná měsícem září 2016. Pro ty, kteří uvažují o využití této podpory pro rozvoj svého včelařského provozu v dalším období je ale důležité, že došlo ke změnám.Prosím prostudujte si nová pravidla, aby jste nebyli následně rozčarování.
Dále mi dovolte upřít Vaši pozornost na zdravotní problematiku Vašich včelstev. Je tady období, kdy sledujeme na podložkách spad rožtočů kleštíka a pokud je spad 3 roztoči na 24 hod. v úle, tak je namístě nasadit účinné přípravky. Doporučuji aplikovat kyselinu mavenčí 65% ve vhodném nosiči, nejlépe s dlouhodobou účinností. Prosím dnes rozhodujete o síle zazimovaných včelstev. Věnujte svým včelám pozornost nejenom podáním zásob.
A pokud si plánujete co udělat v následujícím období, tak doporučuji do kalendáře u data 23. – 25. září naplánovat návštěvu výstavy “ Život na zahradě“ v Ostravě. Včelaři  Moravskoslezského kraje se těší na vzájemnou besedu, přednášející odborníky a v neposlední řadě na přední obchodníky, kteří přivezou své zboží.

Včelařský piknik v Karviné

 

Piknik v Karviné

Piknik v Karviné

 sobotu 30. července se včelaři z Karviné sešli na pravidelném letním pikniku.
Příjemné prostředí parku PZKO a vyloženě včelařská atmosféra.
Účast nejen včelařů z Karviné, ale i přátel z Polska. 

Piknik v Karviné

Piknik v Karviné

Samozřejmě, že se diskutovalo o budoucnosti i  o  Včelařském spolku Moravy a Slezska.
Karvinští se připravují na svou  jubilejní  výstavu 9.-10.září 2016 v areálu SPŠS v Karviné a zvou všechny k návštěvě.
Z Karviné zdraví Václav Sciskala.

Zakončení vzdělávání pro začínající včelaře proběhlo úspěšně!

hlouček2
Dnes, 23.7.  zakončili začínající včelaři ne jenom Moravskoslezského regionu své více než půlroční teoretické a praktické vzdělávání v oboru včelařství. V posledním ze čtyřech praktických cvičení na včelnici pod vedením lektorů IngV. Žídka a A.Vítkové si začínající včelaři shrnuli své znalosti i poznatky ze života včel a správných zootechnických opatřeních.


Chystáme novinky

 

I když je snůška v plném proudu a včelky vyžadují naši pozornost, stále nám ještě nějaký čas zbývá na to, abychom vymýšleli a realizovali novoty pro vás. Není našim cílem zde zřídit fórum o včelaření, to už je. Chceme se spíše vydat cestou jinou a výpravnější. Na nových rubrtikách se budou podílet odborníci na problematiku jak včel, tak i včelích produktů nebo veterináři. Takže ještě pár týdnů vydržte a dočkáte se.