Vzdělání: Včelařská akademie 2017-2018

Chcete-li se zdokonalit ve znalostech včelařského oboru, dozvědět se hodně zajímavého ze života včel, nebo se rovnou začít připravovat na svá nová včelstva pro sezonu 2018 – neváhejte, využijte příležitosti a přihlaste se do 2.ročníku Včelařské akademie co nejdříve (počet míst pro nové posluchače je omezen). Informace k 2.ročníku najdete zde: vcelarska-akademie-2017-2018, pěkně pohromadě, včetně přihlášky, rozvrhu a všech informací.


Medobraní v ZOO Ostrava.

Každoroční akce na popularizaci včelařství se uskuteční v neděli, tj. 18. června 2017 v ZOO Ostrava. Náš Včelařský spolek Moravy a Slezska organizuje pro návštěvníky ZOO medobraní.

Letos už tam budeme po osmé a z minulosti můžeme říci, že akce má velký ohlas. Jednotlivé předváděčky budou v 11:00 hod. ,  13:00 hod. a  15:00 hod.

Zveme všechny příznivce do krásného areálu ZOO Ostrava.

Samozřejmostí je ochutnávka čerstvě vytočeného medu a možnost nákupu medu přímo od včelařů. Prostě příjemně strávený den.

Zvou Karel Ostárek a Václav Sciskala

 


Televize Polar přímo na včelnici

Včelařská akademie VSMaS,z.s.

Posluchači Včelařské akademie VSMaS,z.s. v následující etapě svého vzdělávání, nyní se již vzdělávají v praktických cvičeních na včelnici. Včelnice je v areálu lektora pana Ing.V. Žídka, zde se konečně setkávají se včelstvy v reálu jejích života. Musím říci, je pro mne milé a s radostí se setkávám v sobotu ráno s posluchači pěkně oblečenými a ustrojenými do včelařského oblečení. Všichni jsou pozitivně naladěni, vidím, jak jsou již dychtiví, abychom byli už, už u včel. Ano, vždyť právě proto se zde scházíme.

Seznámení se včelami nad otevřeným úlem posluchači zvládli úspěšně. První se naučili správně pracovat ve včelstvu. Dále pak jak postupovat při jarní prohlídce, aby včely co nejméně rušili a stresovali svými zásahy, ale také jak správně pracovat s plástem se včelami přímo v ruce včelaře. V rámci zootechnických opatření včelstva, rozšířili včelstvu úlový prostor, přidáním nástavku a vložením rámků s mezistěnami.

Při minulém našem druhém praktickém cvičení, ráno vneslo mezi posluchače rozruch, v dobrém slova smyslu. Ptáte se proč rozruch? Vždyť u včel musí být klid. To proto, že se právě dozvěděli, že se všichni dnes stanou mediálními televizními hvězdami, že přímo na včelnici za námi přijede natáčet televize Polar. Pro nás běžné lidičky je to velká a významná událost a právem panovala trochu nervozita. Televizní štáb dorazil vzápětí s moderátorkou paní Kateřinou Gerykovou. Tento tým připravuje zpravodajství z Opavy. S námi natáčeli o Včelařské akademii VSMaS,z.s., formou rozhovoru s lektory i posluchači, superstar však byly včely. Myslím, že pro nás to byl však  příjemný zážitek a všichni se zhostili tohoto úkolu nakonec bez trémy. Vše můžete shlédnout na programu televize Polar v červenci (včas budu avizovat přesný termín vysílání pořadu).

Jsem ráda a potěšená, že může náš Včelařský spolek Moravy a Slezska i takto prezentovat svou stěžejní činnost Včelařskou akademii VSMaS,z.s., vzdělávání začínajících včelařů a zároveň přiblížit široké, veřejnosti alespoň malý střípek z celku fenomenálního života včel. Dále již výuka běžela jako po drátcích, provedli jsme kontrolu včelstva, prohlédli plásty, zjistili zda jsou mezistěny vystavěné a jako protirojové opatření ve včelstvu vytvořili z něj oddělek. Příště se budeme věnovat chovu matek.

Lektorka VA VSMaS,z.s. Alena Vítková


Pokračování besedy na včelnici

Páteční beseda s PhDr.Břetislavem Plškem byla pojata jako úvod do chovu matek a péče o mladé matky. Tak jsme to vnímali coby účastníci besedy a jsme rádi, že pan Plšek svolil k druhému dílu této besedy, který se uskuteční u něho na včelnici v Úvalně. Ono teorie je důležitá, ale v genetice dosti suchá. Přítomní kolegové a kolegyně využili situace na dotazy a svou filozofii chovu matek si trochu popilovali.

V sobotu 3.června 2017  jedeme auty z Karviné, Horní Suché a Bohumína k panu Plškovi. Sraz v Úvalně v 9:00 hod. a těšíme se na příjemné prostředí, odborný výklad s praktickými ukázkami a v neposlední řadě, že si každý může odvézt otevřené matečníky pro svou potřebu.

Beseda poslední pátek v červnu bude věnována výrobě medoviny. Jirka Hymon nás seznámí s výrobou tohoto královského moku a podělí se se svými zkušenostmi. Medovina by měla být v nabídce každého včelaře a hlavně bychom měli umět zhodnotit i med, který třeba naši zákazníci moc nechtějí ( řepka, atd.).

Tak nezapomeňte, v pátek 30. června Beseda v Karviné o medovině.

Václav Sciskala Continue reading