Zápis z Valné hromady členů VSMaS,z.s. 27.11. 2021

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti za rok 2020
4. Návrh plánu práce a rozpočet na rok 2021/22
5. Zpráva o hospodaření za rok 2020
6. Zpráva kontrolní komise
7. Diskuze
10. Různé
11. Návrh na usnesení
12. Závěr

1. Valnou hromadu přivítáním členů zahájil předseda spolku Mgr. Václav Sciskala.
2. Byla zvolena návrhová komise v tomto složení: Vít Kunčický, Tomáš Sikora, Petr Vičan
3. Zprávu o činnosti za rok 2020 přednesl předseda. Uvedl, že se scházíme abychom zhodnotili svou práci a činnost spolku. Po roce a půl, díky státním opatřením. Vyzvedl skutečnost, že náš spolek má již výročí pěti let vzniku. Náš spolek byl KS Ostrava zapsán 9. 3. 2016.

Dále uvedl, je nás 117 členů dle bydliště jsme rozprostření Jablunkov, Vigantice, Hranice na Moravě, Žulovou u Jeseníku. Máme i několik členů z česká a jednoho z Prahy a příznivce v celé ČR.
Pro organizační celistvost jsme vytvořili tzv. Kluby, ( Klub Horní Suchá, Klub Záblatí a základna Karviná ).
Klub Záblatí si žije svým životem. Klub Horní Suchá se schází dle potřeby. Probírají aktuality a i v této složité době se snaží organizovat akce pro své spoluobčany a děti ve školách. Vůdčím člověkem je p. Vojtěch Řepa, kterému pomáhá p.Pavel Klotka.

Karviná je naše centrála zde se scházíme každý poslední pátek v měsíci. Scházeli jsme se i v době lockdownu formou video konferencí. Tady musím poděkovat p. Kozielkovi a p. Kunčickému, kteří vše technicky zajišťovali s velkým úspěchem.

Myslím si, že naplňujeme myšlenku spolkového života a kromě témat daných se vždy najde prostor na řešení aktuálních problémů našich členů.
Ve vztahu ke státní správě předseda uvedl, že máme vztahy věcné a korektní. Spolupráce s MZe ČR je formální a jsme informování a přizvání k důležitým jednáním.
Podpora našeho spolku ze strany Kraje je přímo vynikající. Díky našemu kraji a městu Karviné v rámci projektu pro včelaře můžeme mít materiální vybavení jako je termokomora pro včelaře, mikroskopy pro VA a jiné. Nemohli bychom ani organizovat vzdělávací akce jako jsou Včelařská Akademie a Veletrh VČELA !!!,

Naši hlavní devizou je vzdělávání, prezentace oboru včelařství a podpora spolkového života v našem regionu. Snažíme se, aby naši členové byli dobří a vzdělaní včelaři. Přejeme si, aby naši členové byli hrdí na svůj spolek. Chceme, aby naši členové byli včelaři a ne, jenom chovateli včel, aby naši členové měli ve svém spolku oporu.

Druhou systémovou akcí jsou naše páteční besedy. Myšlenka pátečních besed v Medocentru v Karviné je dobrá a nechceme od ní ustupovat. Scházíme se pravidelně. Vždy se nás sejde 15 - 30 lidi. Přijdou ti, co mají čas a zájem, také chodí i neorganizováni včelaři a to je dobře. O vysokou úroveň těchto besed se starají zkušení včelaři p. Petr Vičan a Karel Ostárek. Děkuji vám přátelé a těším se na další spolupráci.

Významnou propagaci našeho spolku a včelařství děláme prostřednictvím médii. Naše akce navštívili redaktoři TV Polar, byl jsem opakovaně pozván do studia ČT Ostrava a reportéři ČT Ostrava a TV NOVA točili reportáže v Karviné i na mé včelnici v Dětmarovicích a Závadě. Dle ohlasů je tato popularizace velmi dobrá.

Daří se nám také podávat aktuální informace přes webové stránky. Zde patří poděkování panu Kunčickému. Pan Kunčický stránky intenzivně předělává na komunikační uzel našeho spolku. Naše webové stránky jsou naše veřejná vizitka. Základem fungování spolku je komunikace. Chceme mezi sebou komunikovat a chceme, abyste byli včas a bezprostředně informování o všem podstatném co se kolem děje.

Náš spolek má dobrý start, svůj život a máme vizi pro budoucnost.
Včelařský veletrh Včela!!! v Ostravě byl velmi zdařilý, bohužel Corona nás na jaře 2020 a 2021 zastavila pár dnů před realizací dalšího ročníku.
Přesun na podzim letošního roku na termín 3. – 4. září 2021 byl dobrou volbou. Akce byla sice skromnější i zájem včelařů byl menší, ale ti co tam byli, byli spokojeni a děkovali nám za zorganizováni akce.

Příští rok veletrh vrátíme na jaro v termínu 18.-19. března 2022.

Předseda podotkl, jsou úkony procedurální, které se musí učinit a jsou věci, které nemusíme, ale chceme udělat a to jsou akce našeho plánu práce na rok 2021 a 2022.

Závěrem předseda vyslovil přesvědčení, že záměr vytvořit samostatný regionální spolek se naplnil. Řekl, podporujeme vznik samostatných spolků v našem regionu. Umíme jim podat pomocnou ruku a chránit jejich zájmy při jednáních se státní správou i samosprávou. Samospráva i státní správa si musí zvyknout, že se dějiny pohnuly a už tu není dominantní jedna strana. Pokud budete podporovat svůj spolek, tak spolek bude podporovat Vás.

4. Plán práce na rok 2021/22
Včelařská akademie I. -
Říjen 2021 - Červenec 2022 Zodp. Vítková
Včelařská akademie II. - Listopad 2021 - Březen 2022 Zodp. Vítková
Besedy včelařů: 1 x měsíčně / Leden – Listopad / učebna Medocentrum Karviná, každý poslední pátek v měsíci od 17:00 hod. Zodp. Sciskala
Kurzy : Břetislav Plšek / chov matek / Červen / - Úvalno

Alena Vítková / provoz pokrokové včelnice Červenec /Čermná ve Slezsku
Václav Sciskala / včelaříme v úlech Dadant / Květen, Červen / Karviná
Václav Sciskala / klíckujeme matky / Červen, Září / Karviná
Václav Sciskala / léčba včelstev Termokomorou / Březen/ Karviná
Jaroslav Habura / vaříme medovinu / Srpen / Karviná

Medonosné rostliny včelnice p.Karla Ostárek, Polsko

Akce pro veřejnost:
Medobraní v ZOO Ostrava / Červen / Zodp. Ostárek Pečeme medové perníky v ZOO Ostrava – /Prosinec 2021 Zodp. Ostárek

Výstavy: Ostrava - „ VČELA!!!“ / 17. a18.Března 2022 / Zodp. Sciskala

Družební spolupráce:
Setkání zástupců VSMaS se zástupci Slezského včelařského spolku Katovice. Zodp. Ostárek

Máme pozvání do Polska /Elblag/, Litvy /Prienau/ termín dohodne Sciskala, Ostárek

Včelařský dispečink:
Každé pondělí 15:00 – 17:00 hod. v Medocentru Karviná
služba včelaře pro naše spoluobčany a zájemce o včelařství. Od 1.5. do 31.8.2021 Zodp. Tichý

5. Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda. Účetnictví ve spolku máme vedeno profesionální účetní, spolek nemá žádné dluhy ani pohledávky. Dotace jsou řádně zúřadovány.

6. Zprávu kontrolní komise zaslal předseda kontrolní komise Jiří Hymon s omluvou, že se z pracovních důvodu nemůže zúčastnit. Předseda Mgr. Sciskala zprávu přečetl za něj. Ve zprávě se hovoří, že komise neshledala žádná pochybení, vše je v pořádku.

7. Diskuze v diskuzi členové probírali organizační záležitosti spolku, živě se také diskutovalo o léčivech.

8. Různé

Alena Vítková prezentovala průběh Včelařské akademie VSMaS, z.s. r. 2020/21 pro začínající včelaře a také pro pokročilé včelaře.
Alena Vítková prezentovala poznatky ze semináře COLOSS. Problematiku sršně asijské Vespa Velutina v Evropě.
Pert Vičan prezentoval poznatky ze semináře COLOSS. Léčba kyselinou šťavelovou. Následně také předvedl ukázku ošetření včelstev kyselinou šťavelovou pokapem.

9.Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Na závěr předseda poděkoval členům za účast a popřál vše dobré lidský i včelařský.

V Opavě 8.12.2021 Vypracovala jednatelka: Alena Vítková