Zápis z ustavující schůze 9.3.2016

Zápis z ustavující schůze – Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. (VS MaS) Ustavující schůze VS MaS konaná dne 9.3.2016 od 16:30 hod. 

Schvaluje: Volbu zapisovatele Bc.Evžen Foltera Stanovy spolku název spolku: „Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.“ ( ve zkratce VS MaS) sídlo spolku: třída 17. listopadu 2347/50, 734 01 Karviná – Mizerov Hromadnou přihlášku všech ustavujících členů – 12 členů, kteří vyplnili přihlášku do spolku Volbu předsedy, místopředsedy, jednatele a předsedy

Kontrolní komise:

  • Předseda: př. Mgr.Václav Sciskala
  • Místopředseda: př. PhDr. Břetislav Plšek
  • Jednatel: př. Alena Vítková  
  • Kontrolní komise: př. Jiří Hymon

Dále schválil: Řádný členský příspěvek členů na r. 2016 a další roky ve výši 250,- Kč na člena. 

Ukládá: Zaregistrovat spolek u Rejstříkového soudu v Ostravě. Žádost podat do 15.3.2016.
T: v textu                                                                  
Z: předseda Založit účet u peněžního ústavu, na který budou vloženy členské příspěvky.
T: do 14 dnů po registraci                                        
Z: předseda Zorganizovat do 31.1.2017 mimořádnou volební valnou hromadu spolku.
T: v textu                                                                    
Z: předseda Průběžně informovat o aktivitách spolku na web. stránkách www.vcelarimesami.cz 
Z: členové výboru V Opavě, dne 9.3.2016 Po jednomyslném odhlasování potvrzuji toto doslovné znění zápisu.

Ukončeno v 18:00 hod.:   Bc. Evžen Foltera