Zápis z jednání 20. 04. 2016

Zasedání výboru Včelařského spolku Moravy a Slezska č.012016 Místo konání: Opava Termín: 20.4.2016 

Přítomní: viz. Prezenční listina 

Program: 

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Program našeho Včelařského spolku Moravy a Slezska a jeho naplnění
  4. Život na zahradě 2016 – účast na této regionální výstavě včelařů a náš programu
  5. Diskuze
  6. Závěr  

Ad1.Zasedání zahájil předseda spolku Mgr.Václav Sciskala. Přivítal členy výboru, popřál k zápisu spolku do rejstříku a požádal o věcné jednání.  

Ad2. Kontrolu úkolů provedla p.Alena Vítková a konstatovala, že úkoly dané jsou naplněné.  

Ad3. Program Včelařského spolku Moravy a Slezska   Našim zájmem je, aby program našeho spolku byl tvořen s akcentem na region a problematiku ochrany životního prostředí regionu. Se životním prostředím velmi úzce souvisící chov včel a jejich ochrana. Program musí být pro včelařskou veřejnost jednoduchý a srozumitelný. Program bude nástroj pro tvorbu metod jak zkvalitnit vlastní život našim členům a metodicky povede k zájmu o život v našem spolku.   K prioritám bude patřit: – systematické vzdělávání a odborný růst včelaře, člena VS MS – včelař VS MS je znalý a svéprávný – umí si běžnou agendu zařídit sám – včelař VS MS chce, aby jeho včelařský provoz byl příkladný – včelaři, členu VS MS bude záležet na dobrém jménu spolku – včelař, člen spolku VS MS chrání životní prostředí své obce a svého regionu. Zapojí se do programu na patření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů a krajiny našeho regionu   Náš program naplníme: – Projektem pro regionální vzdělávání – založení Akademie Včelařského spolku Moravy a Slezska – zodp. Alena Vítková – Projektem pro regionální chov včely kraňské – zodp. PhDr. Břetislav Plšek – Projektem pro vybudování značky regionální potravina – zodp.: Mgr. Václav Sciskala – Projekt marketinku a propagace včelích produktů našeho regionu – zodp.: Mgr. Václav Sciskala – Projektem regionálních kurzů a setkání včelařů na předem vybraná témata – zodp. Jiří Hymon  

Ad 4.Život na zahradě Včelařská výstava Ostrava 2016 – přítomnost našeho spolku na této nejvýznamnější včelařské výstavě v regionu je nezbytná. – Úzce spolupracovat s KKV ČSV a spojit síly na propagaci oboru včelařství v našem kraji.  

Ad 5. Diskuze

  •  Návrh – Uspořádat setkání včelařů pod záštitou VS MS, předběžný termín srpen – Vítková, Hymon
  •  Přihlášku do našeho spolku připravit a předložit s vodoznakem našeho loga – Sciskala
  •  Dále podávat informace ve své působnosti o našem spolku a zvát včelaře mezi nás – všichni čl.s.
  •  Promyslet a vytipovat případné zdroje financí pro propagaci našeho spolku – zodp. Všichni čl.  

Ad 6. Závěr Závěrem předseda spolku Sciskala, poděkoval za věcnost v jednání a popřál pohodové dny do nadcházející včelařské sezony.  

Zapsala: Alena Vítková, jednatel