Včelařská akademie VSMaS, z.s. pro začínající  včelaře rok 2019/2020

Včelařská akademie Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. pro mladé a  začínající  včelaře, pro rok 2019/2020 Přihláška-zač.2019-2020  Rozvrh-VA-2019-2020-prakt.zač.  Rozvrh-VA-2019-2020-teorie-zač. [wpforms id=“2210″] Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 5.10.2019 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře. Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s. Včelařská akademie se skládá, ze 6 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS, z.s. Zájemci pro rok 2019/2020 se vše dozví zde, případné doplňující  informace vám poskytne Alena Vítková tel: 739 177 286, e-mail alihruba@seznam.cz Téma Modulů teoretická část: M1 – seznámení s oborem včelařství, začínáme včelařit, právní otázky ve včelařství a základní složky včelí pastvy. M2 – biologie a fyziologie včely medonosné, zootechnická opatření včelstev podle příslušného období. M3 – obsluha a zootechnika včelstev v jednotlivých úlových systémech , včelí produkty med, pyl, propolis, jed, mat.kašička. M4 – tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu, Nákazy včel (varroáza, mor včelího plodu), Ekologie, význam Biopásu pro včelstva. M5 – Chov včel ve městě, včely a životní prostředí, obchod se včelími produkty, zákonitosti marketingu. M6 – nařízení SVS, Mimořádná veterinární opatření a schválená léčiva pro včely, diagnostika Nosematózy, ekonomika včelařského provozu, modernizace ve včelařském oboru. Téma Modulů praktická část: M1 – zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích vedení záznamů. M2 – kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků a smetenců. M3 – příprava včelstev na vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů. M4 – způsoby odchovu včelích matek, ukázka chovných metod, školkování matečníků, osazení chovných plemenáčů. M5 – podletní práce ve včelstvu opatření proti loupežím včelstev, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob. Kurz: Včelařská akademie VSMaS, z.s.,  je kurz, ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat. Modulárnost: Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci certifikování jako absolventi Včelařské akademie VSMaS,z.s. Praktičnost: Včelařská akademie VSMaS,z.s. je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství. Struktura Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro začínající včelaře: 6 základních modulů teoretických kurzů 5 praktických cvičení na včelnici Učební den je rozdělen do 90-ti minutových bloků M1-M6 : 4 x 90min teoretických bloků M1-M5: 2 x 90min praktických cvičení M1-M6 teoretické probíhají od října do března  v tomto pořadí: Teoretické moduly: M1     datum                       5.10.2019 M2     datum                       2.11.2019 M3     datum                       30.11.2019 M4     datum                        4.1.2020 M5     datum                        1.2.2020 M6     datum                        7.3.2020 M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července v tomto pořadí: Praktické moduly: M1     datum                       9.5.2020 M2     datum                       23.5.2020 M3     datum                         6.6.2020 M4     datum                       20.6.2020 M5     datum                       4.7.2020 Závěrečný den                   18.7.2020 Závěrečný den Pro absolventy včelařské akademie VSMaS,z.s. na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS,z.s. a společným přátelským posezením. Forma kurzu Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství. Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.   Cena kurzů VA VSMaS z.s. s obědem je 2 500 Kč v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 6 x oběd. Bankovní spojení: Číslo účtu VSMaS z.s. : 2900996957/2010 Variabilní symbol : vlastní tel. číslo Textová zpráva : Včelařská akademie pro zač. včelaře, jméno a příjmení Přihláška ke stažení: 2019-2020-prihlaska-va-zac Rozvrh ke stažení: 2019-2020-va-rozvrh-teorie-zac, 2019-2020-va-rozvrh-prakt-zac Rozvrh teoretické části VA 2019-2020 ke stažení zde Místo teoretické výuky: Vyučujeme v učebně Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Detailní informace o učebně obdržíte před zahájením kurzu. Začátek vždy v 8 hod. Adresa: Slezská univerzita v Opavě, Hradecká 665/17 Opava Místo praktické výuky : Včelnice Ing. V. Žídka, Restaurace u Jury – Čertův mlýn Háj ve Slezsku Začátek vždy v 9 hod.   Kontakt: Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. Těreškovové 2347/59 Karviná-Mizerov 734 01 Kontaktní osoba: Alena Vítková Grudova 4 747 05 Opava 5 Tel: 739 177 286, e-mail: alihruba@seznam.cz                              Náš Tým: Mgr. Václav Sciskala                   Alena Vítková                            Ing. Vítězslav Žídek Mgr. Václav Sciskala Alena Vítková Ing. Vítězslav Žídek   Archiv prezentací: zootechnicka-opatreni-vcelstev-podle-obdobi (prezentace .pptx, 6,9 MB)   [wpforms id=“2210″]]]>