Úlové váhy

Projekt vymysleli na Zemědělské Univerzitě Praha a zapojili se  desítky
subjektů v celé ČR a SR. Vedoucím projektu je doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.,
který nás do projektu přizval a nejen metodicky s námi spolupracuje.
Náš spolek se do projektu zapojil prostřednictví 18 úlových vah, které jsou
umístěné v různých koutech našeho kraje a naši členové sledují snůškové
podmínky. Cílem je vyhodnocení úživnosti krajiny pro naše včelstva a celý
projekt je koncipován jako dlouhodobý projekt. 
Silnou podporu v tomto projektu cítíme ze strany našeho Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, který nám pro tyto účely zakoupil 18 úlových vah,
které posílají online údaje na portál ČZU.
Včelaři vedou doprovodné fenologické pozorování.
Termíny: 
Vázáno k partnerovi: