Pro a proti

Včelařský spolek Moravy a Slezska – proč né ?   Skupina včelařů z Moravskoslezského kraje oznámila, že zakládá nový včelařský spolek, který nese pracovní název „ Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.„ a bude spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník .   Toto rozhodnutí vyplynulo ze vstupní schůzky 28.12.2015 a následné 14. ledna 2016 kdy jsme se opět, zástupci všech šesti okresů MSK sešli a projednali prvotní stanoviska OO ČSV kraje.  Výsledkem je text prvního odstavce a jednoznačně tuto myšlenku podpořili zástupci okresů Opava, Karviná a Bruntál. Ostatní okresy dle svých představitelů ještě tuto myšlenku neprojednali na svých plenárkách a zatím se aktivně nezapojují ale dle svého osobního vyjádření nebudou proti novému spolku brojit a mají vizi spolupráce. Ať si včelař vybere. Ano, tak jak jsme si svobodně vybrali členství v ČSV, tak si umíme představit, že z toho spolku i svobodně umíme odejít. Vstupujeme tam, kde si myslíme, že se budeme cítit dobře. Pokud se někde necítím dobře, tak zvykové pravidlo nás chvíli odrazuje od odchodu, ale nakonec odejdeme a obyčejně si říkáme, proč jsem to neudělal už dávno. Dámy a pánové, po vypuštění informace do etéru, že vzniká Včelařský spolek včelařů Moravskoslezského kraje mi mnozí volají co tím organizátoři sledují, vždyť moudrý včelař přece nemůže opustit ČSV aby nepřišel o výhody. A kdo nám dal mandát rozbít ČSV. Prosím zkusme vyjmenovat výhody, resp. o co včelař příjde odchodem z ČSV: – to, že nejsem členem ČSV – to není nevýhoda, to je svobodné rozhodnutí – když nejsem členem ČSV tak nemůžu čerpat příspěvek ze Svépomocného fondu ČSV – to je nevýhoda pokud Vás potká neštěstí v podobě zničení včelnice bez vypátrání viníka a komise Vám schválí příspěvek na náhradu škody. Nevím ale kdo s touto variantou dopředu počítá? – to, že nedostanu časopis Včelařství – to je pro některé nevýhoda, pro některé né. Je na místě otázka to řešit odběrem jiného včelařského časopisu nebo to řešit volným informátorem jakým je internet. – to, že nemám nárok na svazová vyznamenání – to je pro některé opravdu nevýhoda. a tady výčet končí. A ten mandát na rozbití svazu? Přátelé, copak se něco dá rozbít, když už to rozbité je? Pouze hlupák by něco bořil zvenčí když ví, že se to bortí zevnitř. Včelař, který není členem ČSV je oproti členům ČSV na tyto „nevýhody“ zvyklý a přesto mu nechybí a zůstává stranou, protože si umí udělat kalkul. – neplatí členské příspěvky ČSV. Pokud chce, tak platí pouze příspěvky spolku ve kterém je veden jako neorganizovaný chovatel včel a ten ho zve na své akce a spravuje mu požitky, tj. zajišťuje dotaci 1D, léčivo s dotací, hlášení na ObÚ, zimní měl, zve ho na vzdělávací akce a společeské akce spolku. Pokud někdo není a nedochází do žádného spolku, tak si požitky z chovu včelstev řeší sám, tj. dotaci 1D mu dle nařízení MZe zajistit ČSV, léky si objedná přes veterináře a následnou dotaci 70% uplatní na ČSV sám, hlášení do Hradiťka si řeší sám a hlášení na ObÚ nebo MěÚ si také zajistí sám. Zimní měl odevzdá na SVS a prakticky tím jeho povinnosti končí. Včelař člen Včelařského spolku Moravskoslezského kraje může mít zajištěné všechny požitky organizovaného včelaře, tj. chceme našim členům zajistit vše na co jsou zvyklí. Záleží na struktuře, kterou si členové zvolí, nebo se ponechá členům volnost výběru, tj. dotace 1D, léčivo na včelstva, hlášení do Hradišťka, hlášení na ObÚ a MěÚ, čerpání dotace 197/2005Sb. přes spolek nebo sami. Možnost se podílet na vzdělávacích a marketingových akcích spolku a hlavně být svéprávny a sdružovat se v regionu ve kterém žije. Podílet se na jeho programu a rozhodovat o sobě a to je to podstatné. To je zásadní změna oproti stávajícímu stavu, kdy členové ČSV nerozhodují o svém spolku. Spolek včelařů Moravskoslezského kraje si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání svých členů, zdolávání nemocí včel, chovu matek, propagaci oboru a spolkového života, práce s dětmi a s nevčelařskou veřejností a v neposlední řadě chceme více spolupracovat s našimi sousedy z Polska a Slovenska. U nás v Moravskoslezském kraji máme dobré a uznávané učitele včelařství, máme uznávané chovatele matek, jsou mezi námi profesionální včelaři, zdatní obchodníci a velmi dobří organizátoři volnočasových aktivit dětí a organizátoři výstav a různých akcí. Morava a Slezsko má potenciál a věříme, že ho plně využijeme. Jako vzor odhodlání nám může sloužit „Slezský spolek včelařů“ našich polských přátel v Katovicích, který vznikl v roce 2008 a v dnešní době sdružuje nejen v regionu Katowického Slezska 2200 včelařů v 65 ZO a chovají na 37 000 včelstev. Tento spolek vznikl jako nesouhlas s praktikami velkého „Polského svazu včelařů“, kdy o všem rozhodovala Varšava a regiony neslyšela. Prostě podobnost čistě náhodná, že? Mnozí z nás jezdí na jejich výborné akce jako, např. Dny na trutoviskách, Dny medu v Pszczynie a na spoustu jiných regionálních akcí, které nám můžou být motivací a příkladem. Dámy a pánove, v našem regionu Moravskoslezského kraje je 5 189 včelařů, máme 15 aktivních včelařských kroužků a chováme 54 609 včelstev. Nemyslíte, že takovou základnu svéprávných včelařů by musel každý brát vážně? A myšlenka regionální správy věcí včelařských pro všechny kraje republiky a na ni vybudovat Asociaci včelařských spolků, tak to je spíše hudba budoucnosti, ale není tak nereálná. A právě v takovém uspořádání v minulosti, byly včelařské spolky nejsilnější a měly pro své členy nejlepší vyjednávací podmínky. Zeptejte se pamětníků, zalistujte v archívech a dovíte se co bylo a o co bychom dnes měli znovu usilovat. Takže závěrem, vize dobrá. Držme palce organizátorům aby je prvotní nadšení neopustilo a aby našli podporu mezi našimi odvážnými včelaři. Ke každému kroku do neznámá musíte mít odvahu. Nový spolek začíná psát své dějiny a příležitost být u zrodu něčeho se nenabízí každý den. První budou navždy zapsání jako první ! Všichni ostatní budou už jenom další. Člen přípravného výboru Václav Sciskala]]>

9 komentářů u „Pro a proti“

 1. Držím palce, svaz je na pokryji kolapsu. Já jsem na členské schůzi odstoupil jako jednatel, nedovolí mi morálka toto podporovat. Z okresu se ani nezmínili o stavu ČSV. Tutláni a zatajování se mi nelibí.

 2. Dobrý den,v roce 2015 jsem opustil funkci předsedy a nákazového referenta ZO ČSV Dobříš a s koncem roku 2016 jsem ukončil členství v ČSV. Morálka mi nedovoluje již další pokračování v této organizaci.Fandím vám a ať se daří.
  Josef Horký

 3. Včelařím už od roku 1982 za tu dobu jsem vystřídal už nějakou tu funkci od pastevního až po jednatele a nákazoveho. Během této doby mi RV ČSV umožnil udělat si kurz prohlížitele včel (pro běžné včelaření málo využitelné) a na vlastní náklady kurz práce s aerosolem a na jeho opravy. Doufám, že “ USTŘEDÍ “ nezakáže Dolu prodej náhradních dílů “ ODPADLÍKŮM “ na toto zařízení. Dnem 31.12.2016 zanikla ZO HORNÍ SUCHÁ 6 členů přešlo do sousedních organizací – Havířov – Albrechtice – Těrlicko loučili se se slovy počkáme jak se to bude vyvýjet a pak se přidají 9 bude samostatně včelařit 19 včelařů se rozhodlo přidat k novému spolku . Když to jde v Mladé Boleslavi tak to musí jít i u Moravskoslezského svazu včelařů NEBO SI TAK MÁLO VĚŘÍME A MUSÍME MÍT DOZOR Z PRAHY (vždycky si Pepíci dělali srandu s moravánů a slezanů dokažme jim, že se bez jejich nadvlády obejdem ) VŠE ZÁLEŽÍ JENOM NA NÁS !!!!!!!!!!

 4. Posílám otevřený dopis, který jsem rozesílal všem dostupným kontaktům ČSV a v podstatě nebyla žádná zpětná vazba. Podotýkám, že ani po dvou letech se situace nezměnila. Do ČSV se prostě nedostanete. Mezitím jsem včelaření pověsil na hřebík:(
  Pivo, párek a dotace
  Jsem začínající včelař a člen ČSV. Když jsem loni ve svých 29 letech vstupoval do svazu, byl jsem plný očekávání. Svaz prý hledá mladé lidi, kterých se mu nedostává. Navíc si dle všeho cení těch členů, kteří nejdříve vstoupí do svazu, studují, vzdělávají se, radí se se staršími a až poté si pořídí včelstva. Jak hluboce jsem se mýlil! Právě absence vlastních včelstev se nakonec ukázala jako krajní nevýhoda – v takovém případě s vámi nikdo nekomunikuje a pro svaz zřejmě nejste zajímavý.
  Ale začněme popořádku. Se včelařením mám velmi malé zkušenosti. Zatím jsem měl možnost podílet se na spíše základních včelařských činnostech (výroba rámků, převěšování, krmení, tvorba oddělků, výměna matek či samozřejmě medobraní). Oslovil jsem tedy svaz s požadavkem na členství. Bydlím v Ostravě, hodlám se stěhovat do Frýdku-Místku. Proč jsem zvolil jako svou základní organizaci ZO Litultovice?
  Odpověď zřejmě dlouholeté členy nepřekvapí – byli jediní, kdo mi ochotně odpověděl na e-mail a dokonce mi i vysvětlil, jakým způsobem, kde a komu podat přihlášku. ZO na ostravsku prostě se zájemci o členství nekomunikují. Zřejmě mají svých členů dost a nové již nepřijímají.
  Tak jsem byl tedy na výroční schůzi ZO Litultovice na začátku roku 2015 přijat. Těšil jsem se, že konečně proniknu do vášnivých včelařských diskusí, budu jezdit na přednášky a semináře a postupně se vzdělám tak, že si pořídím vlastní včelstva. Realita však byla poněkud jiná. Žádná komunikace, žádný časopis Včelařství, nikdo po mě nechtěl ani členské poplatky. Poslal jsem desítky e-mailů na jednotlivé členy i funkcionáře ZO (zejména ostravsko, opavsko a frýdeckomístecko) s žádostí o pomoc. Výsledek byl nulový. Jeden z včelařských přátel mě chlácholil – funkcionáři jsou většinou osmdesátiletí pánové, kteří neumí s e-mailem, to musím přece vzhledem k jejich věku chápat! Ale tak přece nemůže fungovat organizace s ambicí zastřešovat včelaře v republice! Pokud někdo neumí pracovat s elektronickou poštou, nechť je na webových stránkách uvedeno, že ten a ten funkcionář komunikuje prostřednictvím dopisů či telegramu. Není ovšem přípustné, aby na příchozí e-maily nikdo nereagoval! Ve Včelařství se často objevovaly litanie ohledně vymírání svazu a nedostatku členů mladších čtyřiceti let. Není ale toto jeden z hlavních důvodů? Neschopnost a neochota pracovat s novými členy, poradit jim a poskytnout jim informace?
  A pak je nová výroční schůze a prý se budeme jako svaz štěpit. K čemu, když jsme neodstranili příčinu problémů? To jsme tak naivní? Přítelkyně Alena Vítková zmínila ve svém projevu mimo jiné i stížnost, že Čechy v rámci svazu tak nějak přehlíží a ignorují Moravu. Ale není tato vlastnost typická i pro moravské a slezské ZO, které přehlíží a ignorují své nové členy? Uvědomme si, že jablka hnijí u kořene. Proč by mělo vedení ČSV poctivě řídit svaz, když vidí, jakým diletantským způsobem jsou řízeny ZO? Pravá ruka neví, co dělá levá, delegáti vyslaní na sjezdy neplní své mandáty a o ZO, které existují jen papírově, ani nemluvě (byť tento nešvar je typický spíše pro Čechy).
  Ono pro příklad není třeba chodit daleko, stačí si vzpomenout na výroční schůzi. Přijdeme si zdarma sníst svůj párek a vypít své pivo, odevzdáme povinný vzorek, dostaneme objednávkový lístek na formidol a gabon a šup domů! Ruku na srdce – kolik členů ČSV by na schůzi dorazilo jen za tím účelem, aby diskutovali o činnosti ZO, jeho plánech do budoucna či o zkorumpovaném vedení?
  A tak se sní párek, pár přátel si zaexhibuje, zanadává, řekne pár řízných hesel o tom, že lumpové ve vedení by měli viset, zapijou to pivem a jde se vesele domů. Co třeba alespoň zápis ze schůze všem členům ZO na e-mail? Co třeba nějaká výzva? Nápad na zajímavou přednášku? Strategie popularizace včelaření? Nebo kampaň zacílená k navrácení důvěry mezi svazem a veřejností? Témat by byla spousta.
  Občas se samozřejmě zajímavý nápad objeví. Ale nestačí ho jen zmínit. Musí se zapsat, kdo ho zrealizuje, kdy ho zrealizuje a jak to udělá. Jinak je to stále jen rétorické cvičení.
  Rozdělení ČSV by bylo tím posledním, co potřebujeme. Nejen, že bychom přišli o Včelařství, ale zejména bychom už nikdy neviděli peníze, o které už nyní přicházíme, a hlavně by nedošlo k potrestání viníků těchto zločinů. V neposlední řadě by dle mého názoru došlo k rozšíření varroázy i včelího moru, protože se štěpením by došlo k horší koordinaci léčení, složitější komunikaci s veterinární správou apod. A jak dobře víme, stačí jeden včelař na okrese, který se rozhodne, že si „bude dělat, co chce“ a na tragédii je zaděláno.
  Mgr. Filip Šimeček

  1. Dobrý večer
   Právě jsem dočetl vaše stesky. Poměrně vás chápu. Vše se točí kolem peněz a to jsou dotace a příspěvky. Jsou ZO, kde vzdělávání, přednášky i celkový zájem o fungování spolku je. Zajisté budou i tzv.spící organizace. Vše vytváří pouze ochota lidí podílet se na práci. Na tu je potřeba spoustu času, který musíte ukrást někde jinde _ vesměs rodině. Ti co volají, křičí, že musí přijít změna, a jsou vidět v médiích, byli sami ve středu dění ČSV,podíleli se na jejím vývoji a dnešním stavu. Kromě toho jsou vesměs OSVČ a jejich záměr byl stejně zjištěný jako těch následujících. Stačí se ohlédnout zpět a pátrat, kdo byl členem představenstva Včelpa v minulém období. Máte pravdu, pokud se budete ohlížet po fungující ZO. Mám za to, že zrovna na Frýdecko Místecku je jich opravdu dost. Kde chtějí vzdělávat mládež, předávají zkušenosti i novým členům, pokud si poradit dají. A v tomto okrese je kroužků mládeže nejvíce na severní Moravě. Rádi vás mezi námi uvidíme.

  2. Dobrý den, také mám špatnou zkušenost s pobočkou svazu na Teplicku. Staří včelaři mě přijali s otevřenou náručí a to bylo tak všechno – byl jsem pro ně jak osina v zadku. Přešel jsem ale do jiné pobočky – v Dubí – a tam se starají o poznání lépe. Dokonce jsou ochotni vyslechnout a diskutovat mé názory. Je to ale tím, že vedení je tam mladé a snaží se pomáhat. Každým rokem shání peníze od sponzorů a za ty nám nakupují vybraný spotřební materiál. Snaží se sledovat trendy v léčení a zkoušet i nová léčiva a referovat o zkušenostech. Je to v lidech!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..