Otevřený dopis JUDr. Karla Brücklera

Vážené členky a vážení členové Republikového výboru ČSV, v rámci jednání Republikového výboru v lednu 2016 jste k návrhu MVDr. Peroutky a Mgr. Machové přijali usnesení, kterým jste uložili, aby ČSV z.s. prosazoval u administrace dotací podle vládního nařízení č. 197/2005 Sb. (dále jen „VN“), aby si každý včelařský spolek administroval žádosti a vyplácení přiznaných dotací svých členů. Velmi pečlivě jsem si přečetl diskuzi k tomuto bodu jednání v zápise o jednání Republikového výboru. Chápu, že to na první pohled vypadá rozumně a správně, tedy že ČSV si bude vyřizovat žádosti jen svých členů, a nikoho jiného, a bude ručit jen za své členy. Na pracovní poradě konané dne 25. 1. 2016 v budově Ministerstva zemědělství tak došlo k zásadním změnám v přístupu k § 3 nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ze strany Českého svazu včelařů, z. s., a to tak, že Český svaz včelařů, z. s., opouští pozici jediného žadatele a zároveň uvolňuje prostor pro více žadatelů. V zájmu svazu, našich členů, ostatních včelařů a oboru považuji za svoji povinnost Vás upozornit na související problémy, které mohou mít dopad na včelařství a na náš svaz. Za prvé: ČSV byl a je jediným žadatelem podle § 3 VN, a jako jediný provádí administraci těchto tzv. eurodotací. Na první pohled toto ČSV dělá „zadarmo“, za peníze svých členů, ale tak to úplně není. ČSV jako jediný žadatel této dotace má výsadní postavení v podmínkách jejího čerpání, každý rok ČSV dostává v rámci dotace NNO kolem 21 milionů ročně, a tato „služba“ administrace je v této dotaci zohledněna, stejně tak je ČSV jediným administrátorem dotace 1D. Za druhé: stávající VN je nastaveno na jediného žadatele, tedy ČSV, který to dělal pro všechny včelaře (stejně jako dotace 1D) a je podle VN j e d i n ý spolek způsobilý k administraci. Nepopírám, že v rámci jednání kolem novely VN minulého roku se opět otevřel tento požadavek, tentokrát od Spolku Mája, aby administraci této dotace mohl dělat každý spolek. Tento požadavek byl právníky MZE odmítnut s tím, že tato změna není připravena, nelze ji provést novelou stávajícího VN a legislativní příprava a proces nového VN včetně mezirezortního připomínkového řízení nelze stihnout do zahájení nového včelařského období pro roky 2016 – 2019. Navíc MZE a SZIF požaduje mít jediného partnera, a trvání na tomto požadavku by mohlo ohrozit čerpání eurodotací v příštím období. Za třetí: pokud ČSV teď v rámci projednávání novely 197 v samém závěru jednání k novele VN přijde s tím, že to bude dělat jen pro své členy, a nebude to dělat pro nečleny, tak nemůže být tím jediným spolkem a jediným žadatelem, a musí se udělat podle právníků MZE nové vládní nařízení. Za čtvrté: je zde reálná hrozba, že nové VN se nestihne, a včelaři nebudou moci čerpat eurodotace v následujícím období 2016 – 2017, a možná i v dalším roce, protože nebude prováděcí nařízení, a to jen a pouze vinou ČSV (tedy nebudou dotace na techniku, vzdělávání, matky atd.). Za páté: pokud se právníci MZE a Úřadu vlády nechají přesvědčit, že to jde upravit pouze novelou, pak administraci 197 mohou dělat i ostatní včelařské spolky, které budou zapsány ve spolkovém rejstříku soudu. Jiné další omezení a stanovení limitů pro výběr těchto včelařských spolků jako administrátorů není z důvodu diskriminace možné. JE a BUDE pak jen logickým vyústěním a legitimním požadavkem těchto dalších spolků požadovat administraci i dotace 1D. Za šesté: řešením ultimativního sdělení ČSV ovšem může také být rozhodnutí MZE, že dotace bude administrovat za daleko větších finančních nákladů stát, se všemi důsledky z toho plynoucí. Za sedmé: co se týká ručení za správné čerpání dotací, jako důvodu pro postoj ČSV, je vhodné se podívat na členské složení případů zneužití dotace, a zjistíte, že z více jak 90% se jedná o členy ČSV, takže tento důvod se musí jako lichý naprosto odmítnout. Za osmé: pokud druhý důvodem Vašeho rozhodnutí jsou odstředivé tendence, je nutné uvést, že ty vznikly před více jak 5 lety, a postupně narůstají (PSNV CZ, APV, regionální spolky atd.) a tyto postoje nevypovídají nic o členech těchto spolků, ale o ČSV. Za obrovskou chybu považuji přiznání zástupců ČSV při jednání na MZE, že ČSV ztrácí kontrolu nad moravskými kraji. Především je to přiznání porážky, přiznání, že místo aby vedení ČSV spojovalo, tak jej rozděluje a drolí. Závěrem mi dovolte shrnout shora uvedené skutečnosti: Pokud bude ČSV trvat pár týdnů před ukončením připomínkového řízení novely VN na postoji, který jste si zvolili, tak ČSV přestane být věrohodným partnerem pro MZE, SZIF, přestane být tím jediným, který to mohl zastřešovat a vést obor. Už před mnoha lety ztratil ČSV své jedinečné postavení, a snahu o to, aby se ČSV otevřel a mohl při demokratickém principu zastřešit celý obor, se širokou názorovou základnou, odmítl poslední sjezd. To je realita. A včelaři si s tím poradí. A poradí si při nejhorším i s tím, že ČSV opustil roli leadera oboru, a postaví se stejnou úroveň jako ostatní včelařské spolky. Může se totiž velice jednoduše a rychle stát, že jednotlivé regionální spolky vyhnané z ČSV si budou dělat sami administraci dotací podle VN, stejně jako dotaci 1D., zpracují si strategii chovů a chovatelské práce v souladu se šlechtitelským programem, zdravotní politiku včetně systému a metodiky léčení v rámci předpisů SVS, a mnoho dalších věcí, včetně vzdělávání. A bude jich čím dál tím víc, až si spočítají, že čerpat dotace podle VN mohou i bez svazu, že dotaci 1D. dostanou i bez svazu, až si spočítají, co jim přinese administrace, členské příspěvky, které nebudou muset posílat do Prahy a až si spočítají, co jim svaz za to vše dává a může nabídnout. Jestli něco povede k rozpadu ČSV a k prohloubení příkopů mezi včelaři a mezi členy ČSV, tak tato Vaše nastoupená cesta. Tento krok by byl pochopitelný a omluvitelný, pokud by byla stejná situace jako před devíti nebo šesti lety, ale dnešní situace je jiná. A samozřejmě, pokud by tento požadavek přišel včas, aby se mohl legislativně zpracovat. Takto jste dali ultimátum MZE a SZIF, postavili jste je do neřešitelné situace. Bez projednání s orgány státu, bez předchozího varování, bez jakékoliv součinnosti. Vy svým postojem netrestáte včelaře Moravy a Mladé Boleslavi, Vy jste „vyhlásili válku“ ministrovi, MZE a SZIF. Jste opravdu přesvědčeni, že Vaše rozhodnutí je konstruktivní, v zájmu oboru, a navíc že si může Česká republika, vláda, ministr zemědělství, MZE a SZIF dovolit nečerpat dotace EU? Brojíte ve svých vystoupeních a spíláte těm, co jdou nebo půjdou svou vlastní cestou, když současně nechcete, aby šli s Vámi. To nehovoří o tom, jaké spolky a jací lidé jdou vlastní cestou, ale opakuji, to hovoří o ČSV jako takovém. Porušili jste včelařské pravidla, které máte napsány na zdi v 1. patře budovy SOUV-VVC o.p.s. v Nasavrkách. Až přijedete do Nasavrk, jděte si udělat kávu, čaj, nebo minerálku, a přečtěte si je. Vážení přátelé, prosím a žádám Vás, abyste věc opětovně posoudili, zvážili uvedené výhrady, a domysleli své rozhodnutí do dopadové studie, a urychleně upustili od svého stanoviska, že ČSV nebude dělat administraci dotací podle VN pro všechny včelaře. Věřte mi, že administrace dotace podle VN není tím hlavním a stěžejním problémem svazu, a provádět administraci dotací pro všechny včelaře naší země je čest, výhoda a pocta. Změna Vašeho rozhodnutí bude možná diplomatickou prohrou ČSV, možná nejužší vedení svazu bude muset obnovit důvěru u MZE a SZIF, ale bude to krok správným směrem, ke službě oboru. Pokud uvedené argumenty odmítnete, budu to respektovat, ale nebudu s tím souhlasit. Budu ale v srdci smířen s tím, že jsem udělal, co jsem mohl a uměl. Věřím, že Ti z Vás, co se mnou spolupracovali v uplynulých dvou letech, jsou stejného názoru. A u Vás ostatních, až na výjimky, jsem přesvědčen, že po přečtení mých argumentů změníte názor ve prospěch oboru, včelařů, našich členů a svazu. S přátelským pozdravem JUDr. Karel Brückler Připojuje souhlasné prohlášení doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. Plzeň 28.ledna 2016]]>

2 komentáře u „Otevřený dopis JUDr. Karla Brücklera“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..