Dotace 1.D - zazimování včelstev 2020! ZMĚNA oproti dřívějším letům!

Pro členy našeho spolku tj. nečleny ČSV, z.s. platí zvýrazněné (zažlucené) odstavce. Rovněž tak obecně každý chovatel včel - nečlen jakéhokoliv spolku se těmito ustanovení může při podávání "Požadavku na dotaci" řídit.

Příloha časopisu Českého svazu včelařů 8/2020

VELKÁ ZMĚNA je v tom, že nečlenové ČSV, z.s. žádají o dotaci 1D na sekretariátu ČSV, z.s. a ne už na jednotlivých základních organizacích ČSV, kde mají včelstva umístěna. Zde si jen vyžádají "Potvrzení o umístění včelstev", která jsou jim ZO ČSV, z.s. povinna potvrdit.

Pokud bude člen našeho spolku chtít, může“ požadavek na dotaci 1.D podat v originálu s přílohou do 11.9.2020 na adresu našeho spolku nebo ji odevzdat do Medocentra v Karviné.

Náš spolek zajistí podání požadavků na sekretariátu ČSV do 16.9.2020.

Formuláře:

Požadavek najdete ZDE

Potvrzení o umístění včelstev najdete ZDE

Nezapomeňte nahlásit stavy včelstev i na Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH) (dopis s kódem nutným pro přihlášení přes webové rozhraní dostanete v nejbližší době nebo lze použít tento písemný formulář.

Hlášení počtu včelstev).

Viz též dopis ČMSCH:

Ústřední evidence včelařů - hlášení počtu včelstev

Podklady pro tuto informaci podávám se svolením VSMBO.

 

V Karviné 7. srpna 2020 Václav Sciskala