Beseda formou videokonference – 0.díl

Beseda 27.3.2020 v čase 17:00-18:00 se uskuteční formou VIDEOKONFERENCE (webináře) prostřednictvím služby Zoom Meeting.
Z videokonference/webináře bude pořizován záznam.

K webináři se můžete připojit pomocí klienta v PC/MacOS a také přes Váš chytrý telefon. Stačí si v Google Play či Apple store stáhnout aplikaci Zoom Cloud Meetings.

Přesné informace o připojení byly rozeslány členům spolku emailem (kdo nemá, ví kde zjistí 🙂 ).

Páteční beseda se blíží …

Dobrý den přátelé,

jenom pro připomenutí v tom hektickém čase. Naše pravidelné besedy v poslední pátek jsme nastartovali v lednu a myslím si, že hojná účast byla odvislá od Vašeho zájmu o včely a nejenom o odevzdání zimní měli.

28.února 2020 od 17:00 hod. se opět sejdeme v naši hovorně a probereme se aktuálním stavem našich včelstev a rád se podělím o poznatky z přednášek, kterých jsem se zúčastnil ( Dvorský, Klíma) a upozornil na zažité návyky, které bychom měli změnit, pokud chceme včelařit a vyvarovat se chyb vedoucí ke kolapsu včelstev.

Těším se na Vaše názory, postřehy a zkušenosti.

Václav Sciskala

Ať na včelnici neslábne bzukot včel 20. 7. 2019 Včelařský workshop v Čermné ve Slezsku okr.Opava

Tímto vás srdečně zvu na včelařský workshop.
Především jsou zvání posluchači VA VSMaS,z.s.,také naši členové spolku.Zveme mezi nás také včelařky a včelaře, kteří chtějí s námi a včelami strávit příjemný den.
Poplatek na osobu je 200Kč. na oběd a občerstvení. Obědy zajišťujeme formou kateringu, proto není možno oběd dodatečně objednat na místě.Příspěvek prosím uhraďte nejpozději do 15.7.2019 na náš účet
č. účtu: 2900996957/2010

Těším se na viděnou,
za spolek Alena Vítková

Program:

08:00 – 8:30 Uvítáni na včelnici, organizační informace

08:30 – 10:00 Závěrečné kolokvium posluchačů VA VSMaS,z.s.

10:00 – 11:00 Mgr.Marián Solčanský – praktická ukázka, aplikace léčebných prostředků při letním a podletním ošetření včelstev proti varroáze

11:00 – 12:00  Jiří Mohelník  (Valašské Meziříčí) – praktická ukázka, izolace matky s využitím lípové snůšky

    12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 Alena Vítková – praktická ukázka – začínáme včelařit s úlem Warre                   

14:00 – 15:30 Ing.Petr Ženčicapraktická ukázka výroba mezistěn                                                                                                                

15:45 –  16:00 Mgr.Václav Sciskala společný brainstorming
(zamyšlení nad prezentovaným projektem VSMaS,z.s. zhodnocení včelí pastvy v okolí včelnice prostřednictvím úlové váhy

16:00 – 17:00 Certifikace posluchačů VA VSMaS,z.s.

17:00 – Závěrečné posezení s občerstvením a lidovou hudbou k poslechu :

[ngg src=“galleries“ ids=“5″ display=“basic_thumbnail“] ]]>

Zápis z valné hromady VSMaS,z.s. 12. 5. 2019 ve Stonavě


Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Zpráva o hospodaření spolku a zpráva kontrolní revizní komise
  5. Diskuse
  6. Návrh plánu práce na rok 2019-20
  7. Různé
  8. Návrh na Usnesení
  9. Závěr

1. Valnou hromadu zahájil přivítáním členů předseda Mgr. Václav Sciskala.        

Poděkoval za práci pro spolek všem členům, kteří se podíleli na spolkové činnosti a spolkových akcích v průběhu minulého roku až do dnešního dne.

2. Návrhové komise byla volbou složená s těchto členů:

       JUDr. Jindřich Jonszta, Jan Liszok, Břetislav Macháček

3. Zprávu o činnosti přednesl předseda  spolku Mgr. Václav Sciskala                                                                                       

Při třetím výročí vzniku našeho spolku, pochválil za jejich činnost naše tři samostatné kluby Karviná, Suchá a Záblatí, kde se včelaři scházejí a v rámci těchto klubu zde si řeší své včelařské záležitosti.                                                                                                              

Připomenul, že již také běží třetí ročník cyklu VA VSMaS,z.s. pro začínající včelaře a přibyl také vloni cyklus pro pokročilé včelaře. Dle návštěvnosti posluchačů a jejich spokojenosti je táto práce smysluplná a přínosná. V této činnosti spolek chce a bude pokračovat i nadále. Budeme se snažit VA VSMaSz.s. rozvíjet, neboť vzdělávání je prioritou spolkové činnosti. O tom svědčí i zavedené pravidelné včelařské pátky v sídle spolku v Karviné. Zde se včelaři scházejí a také mimo přednášek si zde na spolkové včelnici zkoušejí některé poznatky prakticky. Včelnice neslouží jenom včelařům, ale také pro exkurze dětem ze školek a škol. To vše přispívá také k seznamování dětí i širší veřejnosti se životem včel.  Především ve dnech medobraní, které se v sídle spolku pořádá pravidelně každý rok, zde prosklený úl se včelami se těší velkému zájmu návštěvníků.

Co se týká dotací a to především dotací z KÚ MS-kr. jsme spokojeni, že se nám podařil díky vstřícnosti KÚ MS-kr a paní náměstkyni Uvírové realizovat projekt zhodnocení včelí pastvy v okolí včelnic prostřednictvím úlových vah. Díky těmto dotacím jsme pořídili 18 úlových vah a ve spolupráci se ČZU v Praze jsme projekt spustili na portálu včelstva. czu. včelstva online, kde včelaři zapisují také svá fenologická pozorování z okolí své včelnice. Pro rok 2019 plánujeme pozorovací stanice rozšířit o dalších 12 úlových vah.                                                                           

Za nejodvážnější a ukázalo se také, že velice zdařilý a vydařený projekt našeho spolku považujeme letošní pořádaný 1. ročník Včelařského Veletrhu. Konal se v Ostravě na výstavišti Černá louka 22.a23. Března. Byl to mezinárodní veletrh zastoupený prodejci z Polska, Slovenska, Běloruska. Zúčastnilo se přes 50 vystavovatelů, prodejců včelařských potřeb a zařízení, ale i jiných produktů, které se včelařským oborem souvisí.  Musíme konstatovat, že z řad včelařů i vystavovatelů jsme kvitovali jenom samé pozitivní ohlasy a chválu. Z řad včelařů na širokou škálu včelařského sortimentu i na přednášky, které probíhali v souběhu s bohatým kulturním programem. Z řad vystavovatelů na organizační zajištění. Z pořádání Včelařského veletrhu chceme učinit každoroční jarní tradici celorepublikového rozsahu pro včelařskou veřejnost. Na rok 2020 je stanoven termín 13.a14. března                                                                                        

Léčivo pro letošní rok k léčení včelstev bude tak jako vloni zajišťovat členům spolek, dle jejích objednávek.

4.  Zprávu kontrolní komise přednesl předseda KK Jiří Hymon.                                              

Dle komise je hospodaření spolku účetně v pořádku bez závad. Komise se sejde ještě k hlubší kontrole spolu s účetní spolku v nejbližším období.

5.  Diskuse                                                                                                                                                                                                   

Bohatá diskuse probíhala především ohledně dotace 1D,kdy někteří členové vyjádřili svou nespokojenost s vyplácením dotace 1D prostřednictvím ČSV, kdy jim některá ZO ČSV jako třeba Vítkov nechtějí dotaci zaslat na účet a ještě si svévolně v částce 100Kč. vzali příspěvek pro ZO ČSV za administraci dotace.                                                                                                               

Dále zazněla, připomínka bychom apelovali jako včelaři na zastupitele měst a obcí, ohledně výsadby místní zeleně a žádali, aby byly vysazovány především nektarodárné stromy a keře k vylepšení včelí pasty v prováděných obecních výsadbách.                                                                                                              

Další podnět ve vztahu ke včelí pastvě bychom jako spolek měli poslat na MZe ČR  ve vztahu změny  hospodaření na zemědělské půdě a ochrany  krajiny a na zachování biodiverzity.Páteční včelařské besedy v sídle spolku zůstanou zachovány ve stejný den jako doposud a to je poslední pátek v měsíci.

Svépomocný fond zatím jako spolek nebudeme realizovat. V případě velké ztráty u včelaře člena našeho spolku uděláme sbírku na podporu zmírnění jeho ztráty.

Od 2. 5. byla možnost čerpání dotace MS-kr. pro včelaře a 3. 5. byla již celá finanční částka vyčerpána.

6. Plán práce na rok 2019-20 byl schválen hlasováním dle předloženého návrhu.

7.  Usnesení ze zasedání Valné hromady VSMaS, z.s. bylo přijato jednomyslně hlasováním.

8.  Závěrem předseda všem členům poděkoval za účast a popřál dobrou včelařskou sezonu a zdravá včelstva.

Zápis zapsala jednatelka VSMaS,z.s.  Alena Vítková

V Opavě 22. 5. 2019

]]>

Včely na naší zahradě – okrasné zahrady Kapias

9.9.2017 od 10:00 – 17:00. Program: – volná prohlídka 4 ha okrasné zahrady – prohlídka zahrady s průvodcem na téma včelí pastva (na objednání) – odborné přednášky přímo v zahradě (v závislosti na počasí) v polském jazyce od 11 – 13 hod. – možnost nákupu včelích produktů a potřeb pro včelaře a zahradkáře Místo: Okrasné zahrady Kapias, Goczałkowice-Zdrój ul. Sw. Anny 4 ( www.kapias.pl ) Skupiny a zájezdy si mohou zajistit odborného průvodce s výkladem v jazyce polském nebo českém. Pro jazyk český p. Karel Ostárek ( info@ostarek.cz ). O občerstvení postaráno. Zvou organizátoři. Plakát/pozvánka v .PDF]]>