Zpráva pro posluchače VA 2019/2020 VSMaS,z.s.

pokud se nařízení vlády o společném shromažďovaní počtu osob na veřejnosti uvolní, do začátku praktických cvičení 9.5. nebo v průběhu dalších termínů kdy by cvičení měla probíhat, bude rozvrh praktických cvičení platit tak jak je uvedeno. Pokud ne, budeme vycházet z dané situace a přizpůsobíme se. Informace dáme na náš web. Budu vám také odpovídat na jednotlivé dotazy e-mailem nebo telefonicky.
Věřím, že tuto mimořádnou situaci všichni zvládneme v pohodě a u včelek na vše nemilé zapomeneme.

Těším se na viděnou, Vítková.

Vše o naší akademii najdete na stánce aktuálního běhu ZDE.

Beseda formou videokonference – 0.díl

Beseda 27.3.2020 v čase 17:00-18:00 se uskuteční formou VIDEOKONFERENCE (webináře) prostřednictvím služby Zoom Meeting.
Z videokonference/webináře bude pořizován záznam.

K webináři se můžete připojit pomocí klienta v PC/MacOS a také přes Váš chytrý telefon. Stačí si v Google Play či Apple store stáhnout aplikaci Zoom Cloud Meetings.

Přesné informace o připojení byly rozeslány členům spolku emailem (kdo nemá, ví kde zjistí 🙂 ).

Coronavirus: včelaření a krizové opatření vlády

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

celé znění ZDE

Včela !!! se ruší (odkládá) !

„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsme se rozhodli k dalším mimořádným opařením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob,” prohlásil na tiskové konferenci Babiš. zdroj: novinky.cz

Již teď se snažíme najít náhradní termín – tedy by šlo o přeložení termínu (září-říjen ?). O dalším vývoji setkání VČELA !!!, v závislosti na dalších mimořádných opatřeních, budeme průběžně informovat.

II. ročník Dne otevřených úlů 22.-24. 5. 2020

Nabídněte široké veřejnosti možnost navštívit vaši včelnici a osobně ukázat zájemcům o život včel co jejich chov znamená. Návštěvníkům můžete také nabídnout v rámci prodeje ze dvora váš med. Připravte příjemný program, který bude bavit i vás.

Přihláška pro včelaře a podrobné informace o samotné akci pořádané PSNV je na webu akce: www.otevreneuly.cz

Včela!!! 2020

Chov včel patří k významnému odvětví zemědělství. Včela zajišťuje nejenom opylení rostlin, ale velmi významně se podílí na zachování biodiverzity krajiny. V České republice evidujeme na 50 000 včelařů, kteří se starají o naše včelky a čmeláky. S mnohými z nich se setkáte na Černé louce v Ostravě na jarním včelařském veletrhu Včela 13.–14. března 2020.

včela 2020

Pro zájemce o účast je připraven web zde.

]]>

VA VSMaS,z.s. pro pokročilé včelaře 2018/2019 – praktická cvičení

Vážení posluchači VA VSMaS,z.s. věřím, že již netrpělivě očekáváte den kdy se sejdeme přímo na včelnici u včel. Pro připomenutí: včelnice u pana PhDr. Břetislava Plška v Úvalně.

MAPA ZDE
Začínáme v 10:00 15.6.2019
Popis akademie pro pokročilé 2018/2019 najdete zde.

]]>