Aktuální novinky na srpen 2016

Vážení přátelé,

blíží se 20.srpen, tj. termín pro odeslání na sekretariát ČSV faktury a doklady k žádostem o příspěvek dle Vyhl. 197/2005 Sb., které jste poslali do 20.června. Nezapomeňte na originál faktury a potvrzení o provedené platbě.Ti z Vás, kteří platili převodním příkazem musí doložit fotokopii výpisu z účtu ze kterého je zřejmá úhrada. Tímto končí toto tříleté období a před námi je další tříletý cyklus, který začíná měsícem září 2016. Pro ty, kteří uvažují o využití této podpory pro rozvoj svého včelařského provozu v dalším období je ale důležité, že došlo ke změnám.Prosím prostudujte si nová pravidla, aby jste nebyli následně rozčarování.
Dále mi dovolte upřít Vaši pozornost na zdravotní problematiku Vašich včelstev. Je tady období, kdy sledujeme na podložkách spad rožtočů kleštíka a pokud je spad 3 roztoči na 24 hod. v úle, tak je namístě nasadit účinné přípravky. Doporučuji aplikovat kyselinu mavenčí 65% ve vhodném nosiči, nejlépe s dlouhodobou účinností. Prosím dnes rozhodujete o síle zazimovaných včelstev. Věnujte svým včelám pozornost nejenom podáním zásob.
A pokud si plánujete co udělat v následujícím období, tak doporučuji do kalendáře u data 23. – 25. září naplánovat návštěvu výstavy “ Život na zahradě“ v Ostravě. Včelaři  Moravskoslezského kraje se těší na vzájemnou besedu, přednášející odborníky a v neposlední řadě na přední obchodníky, kteří přivezou své zboží.
]]>