Zápis z ustavující schůze 9.3.2016

Zápis z ustavující schůze – Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. (VS MaS)

Ustavující schůze VS MaS konaná dne 9.3.2016 od 16:30 hod.

Schvaluje:

Volbu zapisovatele Bc.Evžen Foltera

Stanovy spolku

název spolku: „ Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.“ ( ve zkratce VS MaS)

sídlo spolku: třída 17. listopadu 2347/50, 734 01 Karviná – Mizerov

Hromadnou přihlášku všech ustavujících členů – 12 členů, kteří vyplnili přihlášku do spolku

Volbu předsedy, místopředsedy, jednatele a předsedy Kontrolní komise:

Předseda: př. Mgr.Václav Sciskala

Místopředseda: př. PhDr. Břetislav Plšek

Jednatel: př. Alena Vítková

 

Kontrolní komise: př. Jiří Hymon

Dále schválil:

Řádný členský příspěvek členů na r. 2016 a další roky ve výši 250,- Kč na člena.

Ukládá:

Zaregistrovat spolek u Rejstříkového soudu v Ostravě. Žádost podat do 15.3.2016.

T: v textu                                                                   Z: předseda

Založit účet u peněžního ústavu, na který budou vloženy členské příspěvky.

T: do 14 dnů po registraci                                         Z: předseda

Zorganizovat do 31.1.2017 mimořádnou volební valnou hromadu spolku.

T: v textu                                                                     Z: předseda

Průběžně informovat o aktivitách spolku na web. stránkách www.vcelarimesami.cz

Z: členové výboru

V Opavě, dne 9.3.2016

Po jednomyslném odhlasování potvrzuji toto doslovné znění zápisu. Ukončeno v 18:00 hod.:

 

Bc. Evžen Foltera

 

 

One thought on “Zápis z ustavující schůze 9.3.2016

  1. Dobrý den, přihlašuji se do vznikajícího Včelařského spolku Moravy a Slezska.
    Pošlete mi prosím pozvánku na Valnou hromadu.
    S pozdravem
    Petr Tvarůžka, dlouholetý včelař

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

captcha - bohužel, nutné! :-( *