Zápis z jednání 20-04-2016

 

 

 

Zasedání výboru Včelařského spolku Moravy a Slezska č.012016

Místo konání: Opava
Termín: 20.4.2016

Přítomní: viz. Prezenční listina

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola plnění úkolů

3. Program našeho Včelařského spolku Moravy a Slezska a jeho naplnění

4. Život na zahradě 2016 – účast na této regionální výstavě včelařů a náš programu

5. Diskuze

6. Závěr

 

Ad1.Zasedání zahájil předseda spolku Mgr.Václav Sciskala. Přivítal členy výboru, popřál k zápisu spolku do rejstříku a požádal o věcné jednání.

 

Ad2. Kontrolu úkolů provedla p.Alena Vítková a konstatovala, že úkoly dané jsou naplněné.

 

Ad3. Program Včelařského spolku Moravy a Slezska

 

Našim zájmem je, aby program našeho spolku byl tvořen s akcentem na region a problematiku ochrany životního prostředí regionu. Se životním prostředím velmi úzce souvisící chov včel a jejich ochrana. Program musí být pro včelařskou veřejnost jednoduchý a srozumitelný.

Program bude nástroj pro tvorbu metod jak zkvalitnit vlastní život našim členům a metodicky povede k zájmu o život v našem spolku.

 

K prioritám bude patřit:

– systematické vzdělávání a odborný růst včelaře, člena VS MS

– včelař VS MS je znalý a svéprávný – umí si běžnou agendu zařídit sám

– včelař VS MS chce, aby jeho včelařský provoz byl příkladný

– včelaři, členu VS MS bude záležet na dobrém jménu spolku

– včelař, člen spolku VS MS chrání životní prostředí své obce a svého regionu. Zapojí se do programu na patření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů a krajiny našeho regionu

 

Náš program naplníme:

– Projektem pro regionální vzdělávání – založení Akademie Včelařského spolku Moravy a Slezska – zodp. Alena Vítková

– Projektem pro regionální chov včely kraňské – zodp. PhDr. Břetislav Plšek

– Projektem pro vybudování značky regionální potravina – zodp.: Mgr. Václav Sciskala

– Projekt marketinku a propagace včelích produktů našeho regionu – zodp.: Mgr. Václav Sciskala

– Projektem regionálních kurzů a setkání včelařů na předem vybraná témata – zodp. Jiří Hymon

 

Ad 4.Život na zahradě Včelařská výstava Ostrava 2016

– přítomnost našeho spolku na této nejvýznamnější včelařské výstavě v regionu je nezbytná.

– Úzce spolupracovat s KKV ČSV a spojit síly na propagaci oboru včelařství v našem kraji.

 

Ad 5. Diskuze

a) Návrh – Uspořádat setkání včelařů pod záštitou VS MS, předběžný termín srpen – Vítková, Hymon

b) Přihlášku do našeho spolku připravit a předložit s vodoznakem našeho loga – Sciskala

c) Dále podávat informace ve své působnosti o našem spolku a zvát včelaře mezi nás – všichni čl.s.

d) Promyslet a vytipovat případné zdroje financí pro propagaci našeho spolku – zodp. Všichni čl.

 

Ad 6. Závěr

Závěrem předseda spolku Sciskala, poděkoval za věcnost v jednání a popřál pohodové dny do nadcházející včelařské sezony.

 

 

Zapsala: Alena Vítková, jednatel VSMS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

captcha - bohužel, nutné! :-( *