Včelařská akademie pro pokročilé včelaře VSMaS,z.s. r. 2018/19

13. 10. 2018 zahajujeme Včelařskou akademii pro pokročilé včelaře.

Naší stěžejní filozofii spolkové činnosti je, systematické odborné vzdělávání včelařů. Včelařská akademie pro pokročilé včelaře, přímo navazuji na Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Cílíme však také na včelaře, kteří mají zájem se odborně vzdělávat. Včelařská akademie pro pokročilé včelaře má 3 základní teoretické, 2 praktické jednodenní moduly a zájezd na profesionální včelařskou farmu.

Zájemci o Včelařskou akademii pro pokročilé včelaře pro rok 2018/2019 se mohou přihlásit přímo zde (přihláška ke stažení ZDE)

Téma modulů teoretická část:
M  Návštěva profesionální včelařské farmy
M1- základy a specifika genetiky včely medonosné, základy šlechtění na užitné vlastnosti, hodnocení šlechtěného kmene, metody šlechtění, sestavení plánu chovu včelích matek
M2 – základy a specifika genetiky včely medonosné, plemenitba včely medonosné, způsoby odchovu včelích matek,
M3 – ekologický chov včel – metodika ošetřování včelstev v ekologickém režimu,úly, přemetání včelstva na mezistěny, monitoring invaze varroázy, aplikace alternativních léčebných prostředků při napadení včelstev varroázou, uzavřený cyklus vosku, včelaření v souladu s přírodou

Téma modulů praktická část:
M1- metody chovu matek v praxi – výběr a příprava chovného včelstva, tvorba startéru, přelarvení, zužitkování matečníků, značení matek
M2- monitoring varroázy, aplikace alternativních léčebných prostředků při napadení včelstev varroázou, závěrečné včelařské posezení.

Kurz pro pokročilé:
Je určen pro včelaře, kteří mají zájem se v chovu včel vzdělávat a pro absolventy VA pro začínající včelaře, kteří chtějí navázat a ve vzdělávání dále pokračovat.

Modulárnost:
Cílem kurzu je zaměřit se na vybrané oblasti z oboru včelařství. Odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti v chovu včel.

Praktičnost:
Včelařská akademie pro pokročilé je zaměřená na prohlubování již nabitých vědomostí u vybraných oblastí z oboru včelařství. Chceme tímto včelaře dále vést a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti s ověřením si teorie v praxi na včelnici. Lze konstatovat, že realizované kurzy budou mít pro posluchače pozitivní přínos vzhledem ke zvýšení jejích úrovně odborných a praktických znalostí.

Struktura

Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro pokročilé včelaře:
1 zájezd na včelařskou farmu
3 základní moduly teoretických kurzů
2 praktická cvičení na včelnici

Učební den je rozdělen do dvou bloků

M – 1x 7hod. zájezd
M1-M3 : 2x 4hod. teoretických bloků
M1-M2: 1x 4hod. a 1x2hod. praktických cvičení
M -M3 teoretické probíhají od Října do Ledna v tomto pořadí:

Teoretické moduly:
M datum   13. 10. 2018
M1 datum 10. 11. 2018
M2 datum   8. 12. 2018
M3 datum   12. 1. 2019
M1-M2 praktická cvičení probíhají v Červnu a Červenci:

Praktické moduly:
M1 datum 15. 6. 2019
M2 datum 20. 7. 2019

Závěrečný den
Pro absolventy Včelařské akademie VSMaS,z.s. proběhne závěrečný včelařský workshop s přátelským posezením.

Forma kurzu
Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je odborný výklad lektora k dané tematické oblastí ze včelařství, doprovázený slidy.
Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora probíhají přímo na včelnici.

 

Cena s obědem:

Cena celého cyklu Včelařské akademie pro pokročilé je 1400 Kč.
V ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne, 3x oběd a také zájezd na včelařskou farmu.

Cena bez obědu:

Cena celého cyklu Včelařské akademie pro pokročilé je 1000 Kč.
v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také zájezd na včelařskou farmu.

Bankovní spojení:
Číslo účtu VSMaS: 2900996957/2010
Variabilní symbol: vlastní tel. číslo
Textová zpráva: VA pro pokročilé, jméno a příjmení

Přihláška ke stažení: Přihláška VA pokročilí 2018-2019

Rozvrh ke stažení: Rozvrh VA pro pokročilé 2018-19

Místo teoretické výuky:

Odjezd na zájezd 8 hod. od nákupního střediska Tesko Opava
Staré Město č.111 – Bruntál, Včelařská farma Kolomý
Vyučujeme v učebně Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
Detailní informace o učebně obdržíte před zahájením kurzu.

Začátek přednášek vždy v 8 hod.

Adresa:
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě,
Bezručovo náměstí 1150/13, Opava

Místo praktické výuky:
Včelnice PhDr. Břetislava Plška Úvalnoč.200, Krnov
Včelnice Aleny Vítkové Čermná ve Slezsku č.51, Vítkov

Začátek praktických cvičení vždy v 9 hod.
V případě velmi špatného počasí se praktická cvičení přesouvají na následující sobotu.

Kontakt:
Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové 2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:
Alena Vítková
Grudova 4
747 05 Opava 5

Tel: 739 177286
E-mail: alihruba@seznam.cz