Včelařská akademie 2018/2019

Regionální Včelařská akademie Včelařského spolku Moravy a Slezska, z.s. pro mladé a  začínající  včelaře, pro rok 2018/2019
(přihláška VA 2018-2019, ROZVRH – teoretická část VA 2018-2019, rozvrh-hodin-VA-2018-2019 )

 

Jako samostatný včelařský právní subjekt neziskového charakteru, zahajujeme 6.10.2018 Včelařskou akademii pro začínající včelaře. Naším prvořadým cílem je vzdělávání začínajících včelařů, vytváření mostů mezi teoretickými a praktickými znalostmi včelaře.

Včelařská akademie je komplexní vzdělávací program v oblasti včelařství, který ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádá Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s.

Včelařská akademie se skládá, ze 6 základních teoretických a 5 praktických jednodenních modulů. Absolventi všech modulů prochází závěrečnou certifikací formou, kolokvia a získají certifikát Absolvent Včelařské akademie VSMaS, z.s.

Zájemci pro rok 2018/2019 se vše dozví zde, případné doplňující pro vás informace vám poskytne Alena Vítková tel: 739 177 286, e-mail alihruba@seznam.cz

Téma Modulů teoretická část:
M1– seznámení s oborem včelařství, začínáme včelařit, právní otázky ve včelařství a základní složky včelí pastvy.
M2– biologie a fyziologie včely medonosné, zootechnická opatření včelstev podle příslušného období.
M3– obsluha a zootechnika včelstev v jednotlivých úlových systémech , včelí produkty med, pyl, propolis, jed, mat.kašička.
M4– tvorba oddělků, smetenců, krmení a příprava včelstev na zimu, Nákazy včel (varroáza, mor včelího plodu), Ekologie, význam Biopásu pro včelstva.
M5– Chov včel ve městě, včely a životní prostředí, obchod se včelími produkty, zákonitosti marketingu.
M6– nařízení SVS, Mimořádná veterinární opatření a schválená léčiva pro včely, diagnostika Nosematózy, ekonomika včelařského provozu, modernizace ve včelařském oboru.

Téma Modulů praktická část:
M1– zásady správné chovatelské praxe a manipulace při práci se včelami, obsluha včelstev v jednotlivých obdobích vedení záznamů.
M2– kontrola včelstev, protirojová opatření, tvorba oddělků a smetenců.
M3– příprava včelstev na vytáčení medu, stáčení a plnění medu do vhodných obalů.
M4– způsoby odchovu včelích matek, ukázka chovných metod, školkování matečníků, osazení chovných plemenáčů.
M5– podletní práce ve včelstvu opatření proti loupežím včelstev, monitoring varroázy a letní léčba varroázy, příprava včelstev na zazimování včetně doplnění zásob.

Kurz:
Včelařská akademie VSMaS, z.s.,  je kurz, ne jen pro začínající včelaře, ale také pro včelaře, kteří mají zájem se v oboru včelařství vzdělávat.

Modulárnost:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s oborem včelařství tak, aby po úspěšném absolvování a po závěrečném kolokviu, mohli být na konci certifikování, jako absolventi Včelařské akademie VSMaS,z.s.

Praktičnost:

Včelařská akademie VSMaS,z.s. je založená na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentováno vzdělávání včelařů v oboru včelařství, chceme však začínající včelaře také vést formou praktických cvičení. Posluchači získají reálnou představu o fungování principů oboru včelařství a mohou tak poznatky efektivně využit ve svém včelařském hospodářství.

Struktura

Struktura Včelařské akademie VSMaS,z.s. pro začínající včelaře:

6 základních modulů teoretických kurzů
5 praktických cvičení na včelnici

Učební den je rozdělen do 90-ti minutových bloků

M1-M6 : 4 x 90min teoretických bloků
M1-M5: 2 x 90min praktických cvičení
M1-M6 teoretické probíhají od října do března  v tomto pořadí:

Teoretické moduly:
M1     datum                       6.10.2018
M2     datum                       3.11.2018
M3     datum                       1.12.2018
M4     datum                        5.1..2019
M5     datum                        2.2.2019
M6     datum                        2.3.2019

M1-M5 praktická cvičení probíhají od května do července v tomto pořadí:

Praktické moduly:
M1     datum                       11.5.2019
M2     datum                       25.5.2019
M3     datum                         8.6.2019
M4     datum                       22.6.2019
M5     datum                       13.7.2019
Závěrečný den                   20.7.2019

Závěrečný den
Pro absolventy včelařské akademie VSMaS,z.s. na konci proběhne kolokvium s následným předáním certifikátu o úspěšném absolvování Včelařské akademie pro začínající včelaře VSMaS,z.s. a společným přátelským posezením.

Forma kurzu
Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané tématické oblastí včelaření doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí včelařství.

Praktická cvičení k daným tématům, pod vedením lektora přímo na včelnici.

 

Cena kurzů VA s obědem je 2 500 Kč

v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, občerstvení během dne a také 6 x běd.

Cena kurzů VA bez obědů je 1 500 Kč

v ceně je zahrnuta 1 denní výuka dvěma lektory, malé občerstvení během dne.

Bankovní spojení:
Číslo účtu VSMaS : 2900996957/2010

Variabilní symbol : vlastní tel. číslo
Textová zpráva : Včelařská akademie pro zač. včelaře, jméno a příjmení

Přihláška ke stažení: va-2018-2019-prihlaska-csmas
Rozvrh ke stažení: ROZVRH – teoretická část, ROZVRH – praktická část

 

Místo teoretické výuky:
Vyučujeme v učebně Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Detailní informace o učebně obdržíte před zahájením kurzu.

Začátek vždy v 8 hod.

Adresa:
Slezská univerzita v Opavě, Hradecká 665/17 Opava

Místo praktické výuky :
Včelnice Ing. V. Žídka, Restaurace u Jury – Čertův mlýn
Háj ve Slezsku

Začátek vždy v 9 hod.

 

Kontakt:
Včelařský spolek Moravy a Slezska
Těreškovové     2347/59
Karviná-Mizerov 734 01

Kontaktní osoba:
Alena Vítková
Grudova 4
747 05 Opava 5
Tel: 739 177 286, e-mail: alihruba@seznam.cz                             

Náš Tým:
Mgr. Václav Sciskala                   Alena Vítková                            Ing. Vítězslav Žídek

Mgr. Václav Sciskala Alena Vítková Ing. Vítězslav Žídek

 

Archiv prezentací:

zootechnicka-opatreni-vcelstev-podle-obdobi (prezentace .pptx, 6,9 MB)