Přihláška

Dámy a pánové, včelaři a včelařky,                                                          

náš spolek sdružuje chovatele včel a příznivce včel v duchu svého programu. Pokud si myslíte, že náš spolek je včelařská sešlost ve které se budete cítit dobře a zároveň v něm najdete to, co od spolkové činnosti očekáváte, prosím stačí vyplněnou přihlášku zaslat na adresu sídla.                                                                                                      

Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. má již své pevné místo v našem regionu, které si získal svou aktivní činnosti i práci pro včelařskou veřejnost . Náš členský příspěvek na člena je spíše symbolický 250 Kč. ročně.                                                                  

Těšíme se na spolupráci s lidmi dobré vůle a včelaře s velkým srdcem. Srdečně vás zveme mezi nás.

Přihláška fyzické osoby – ZDE

 

Přihláška právnické osoby – ZDE