Informace pro chovatele včel: Novelizace zákona o rostlinolékařské péči

Dovoluji si Vás, jako chovatele včel, upozornit, že 1.12.2017 vešla v účinnost novelizace zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V připojeném souboru vám zasílám k dispozici aktuální znění tohoto zákona, kde jsou červeně vyznačeny změny po jeho novelizaci. Pro vás je nejdůležitější § 51 zákona č. 326/2004 Sb., jehož znění je níže uvedeno v tomto e-mailu. Bohužel zatím nejsou k tomuto zákonu schváleny prováděcí právní předpisy (vyhlášky). Až budou vyhlášky schváleny, budu vás o této skutečnosti informovat.

Continue reading