Dopis Aleny Vítkové

Pro členy OO ČSV Opava

Srdečně zdravím funkcionáře a členy OO ČSV Opava. Děkuji touto cestou za projevené uznání mé práce ve spolku ČSV.V první chvíli jsem si sice myslela, že čtu svůj nekrolog, ale to zřejmě na mne dýchla jenom atmosféra minulosti v ČSV.

Vážené včelařky a vážení včelaři,                                                                                                                     možná jste z řádku pisatele Jirky Onderky nabyli dojmu, že jsem členství v ČSV ukončila náhle. Chtěla bych zde připomenout, z dovolením a citovat své veřejné  vyjádření ze zasedání KKV ČSV MSK, kterému jsem podle svého soudu zcela svou zodpovědností i morálně k 31.12.2016 dostála.

Předsedkyně OO ČSV Opava Vítková:                                                                                                                           Vzešlé vedení ČSV po X. Sjezdu 13. 12. 2015 v čele s Mgr.J. Machovou a MVDr.M.Peroutkou je souhlasem a ztotožněním se členů ČSV s minulými praktikami, veškerými závažnými pochybeními a finančními ztrátami v ČSV na úkor celé členské základny.                                                                                                                                                                         Po volbě za předsedkyní ČSV na svou podporu si vybrala jako místopředsedu MVDr. M.Peroutku, (v minulosti dějin ČSV tajemníka ČSV a blízkého svého spolupracovníka), člověka zodpovědného za ztráty ve Včele Předboj, odklonění finančních prostředků z dotační podpory pro včelařství do SOUV-VC Nasavrky. Kdy do dnešního dne ČSV splácí pokutu FÚ formou splátkového kalendáře za toto pochybení. Na tomto zavinění se také přímo podílí rovněž Mgr.J. Machová.                                                                                                                                                    Mgr.J. Machová a MVDr.M.Peroutka, jsou ti co by měli nést trestní i morální zodpovědnost. Je výsměchem, morálnímu kreditu, že nový RV si je opět zvolil do svého vedení.                                                                                                                                                                                                 Pro mne člena RV je nepřijatelné, nemorální a ostudné toto vedení.                                                                               Proto jsme svolali schůzku KKV ČSV 28.12.2015 v Ostravě, kde se ujednáme o následných krocích. S dojednaným zde návrhem předstoupíme před své výbory okresních organizací, funkcionáře ZO ČSV a členskou základnu.                                                                                                                                                                       Jsem pro založení nového spolku.                                                                                                                                           Navrhují, založit nový spolek s regionálním uspořádáním se zastoupením všech okresů MS-kr. a následným vyvedením všech členů ZO, kteří budou mít zájem do spolku vstoupit. Spolek zajistí členům servis podobný, jaký mají v ČSV.

Vždy jsem říkala a stále to platí,                                                                                                                                                   jsem kolektivní hráč, ráda pracují pro včelaře ve prospěch včel. Proto jsem neusedla do kouta, ale začala intenzivně spolupracovat na vytvoření regionálního spolku VSMaS a samostatného Včelařského spolku Budišov nad Budišovkou, který byl rovněž založen vloni v říjnu. V našem okrese vznikl ještě jeden samostatný Včelařský spolek Kobeřice, který založil Jirka Hymon.                                                                                                                                                                       Jsem naprosto přesvědčená o tom, pokud chceme něco změnit a udělat ve prospěch včel, můžeme toho docílit pouze v místě samém a v našem regionu prostřednictvím spolupráce s KÚ a státní správou, kdy budeme vnímáni jako partneři. Řešit specifické podmínky v regionu v zájmu včel i potřeby včelařů, je mnohdy složité. Není možno toto však úspěšně řešit se stávající strukturou ČSV demokratického centralismu z Prahy.

Úspěšně jsme založili Včelařský spolek Moravy a Slezska

  1. 3. 2017 máme již první narozeniny spolku. S činnosti spolku jsme spokojení, avšak máme nemalé cíle ještě před sebou. Jsme spolek lidí s pozitivním myšlením, ctíme morální principy a vzájemnou solidaritu. Sledujeme společný zájem, včelařit v souladu s přírodou a prostřednictvím včel chceme přinášet světu více krásy.

Včela medonosná je krajinotvorným činitelem, přispívá ke stabilitě ekosystému. Podílí se na zachovaní biodiverzity a citlivě reaguje na změny životního prostředí. Mnohde nevhodná struktura krajiny přímo souvisí s úživností včel. Proto filozofii našeho spolku a jedním z našich cílů je, zlepšit tyto podmínky pro včely a ostatní opylovače v krajině.

K společné odpovědnosti současného člověka se také řadí i ochrana přírody. Zdravé životní prostředí, zdravá příroda kolem nás, je podmiňujícím faktorem existence zdravé společnosti.                                                                                                                                                        VSMaS usilující o změnu ve smýšlení a chování včelařů, založil Včelařskou akademii. Včelařská akademie vzdělává začínající včelaře v teoretické oblasti z oboru včelařství i praktických cvičeních přímo na včelnici. Připravili jsme environmentální vzdělávání pro děti a také osvětu pro včelaře. Jako VSMaS plníme svůj díl odpovědnosti vůči svým členům, včelám i přírodě.

Na závěr si zde dovolím nesouhlasit s Jirkovým výrokem a věřím, že tomu tak není. Že             ,, zatím se naše cesty rozcházejí.“ Prvořadým zájmem a cílem včelaře je mít zdravá a silná včelstva. Na svém stanovišti mít dostatečnou kvalitní, pestrou pastvu v průběhu celé včelařské sezóny. A to je dlouhodobý cíl nám společný s ČSV i jinými spolky.                                                                                                                                                                            Nejsme v žádném případě, ani oponenty ČSV pokud si to někdo myslí. Jsme svébytný regionální spolek včelařů, který pracuje v rámci regionu pro včelaře v zájmu včel.                                                    Včelařský spolek Moravy a Slezska – Prolog                                                                                                                                                     Z povahy včelaření a všech problémů s touto krásnou činnosti souvisejících, jsme my včelaři na sebe všichni odkázáni. Malí i velcí. Tento fakt nás doslova nutí jít cestou přátelství a nikoliv cestou konfrontace.                                                                                                                                Náš svéprávný Včelařský spolek Moravy a Slezska podává upřímně všem přátelskou ruku ke spolupráci.

Se srdečnými pozdravy a s přáním pevného zdraví vám i vaším včelám z celého srdce přeje,                        Alena Vítková.

dopis je reakcí na …

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

captcha - bohužel, nutné! :-( *