Ať na včelnici neslábne bzukot včel 20. 7. 2019 Včelařský workshop v Čermné ve Slezsku okr.Opava

Tímto vás srdečně zvu na včelařský workshop.
Především jsou zvání posluchači VA VSMaS,z.s.,také naši členové spolku.Zveme mezi nás také včelařky a včelaře, kteří chtějí s námi a včelami strávit příjemný den.
Poplatek na osobu je 200Kč. na oběd a občerstvení. Obědy zajišťujeme formou kateringu, proto není možno oběd dodatečně objednat na místě.Příspěvek prosím uhraďte nejpozději do 15.7.2019 na náš účet
č. účtu: 2900996957/2010

Těším se na viděnou,
za spolek Alena Vítková

Program:

08:00 – 8:30 Uvítáni na včelnici, organizační informace

08:30 – 10:00 Závěrečné kolokvium posluchačů VA VSMaS,z.s.

10:00 – 11:00 Mgr.Marián Solčanský – praktická ukázka, aplikace léčebných prostředků při letním a podletním ošetření včelstev proti varroáze

11:00 – 12:00  Jiří Mohelník  (Valašské Meziříčí) – praktická ukázka, izolace matky s využitím lípové snůšky

    12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 Alena Vítková – praktická ukázka – začínáme včelařit s úlem Warre                   

14:00 – 15:30 Ing.Petr Ženčicapraktická ukázka výroba mezistěn                                                                                                                

15:45 –  16:00 Mgr.Václav Sciskala společný brainstorming
(zamyšlení nad prezentovaným projektem VSMaS,z.s. zhodnocení včelí pastvy v okolí včelnice prostřednictvím úlové váhy

16:00 – 17:00 Certifikace posluchačů VA VSMaS,z.s.

17:00 – Závěrečné posezení s občerstvením a lidovou hudbou k poslechu :


VA VSMaS,z.s. ukončení teoretické části vzdělávání začínajících včelařů

Období teoretického vzdělávání začínajících včelařů pro rok 2018-19 v naší Včelařské akademii Moravy a Slezska,z.s. uteklo jako voda. Naší posluchači teoretickou část uzavřeli v duchu zdraví včel přednáškou MVDr. Jany Cihlářové a seznámili se s povinnostmi včelaře ze strany nařízení SVS. Je zde konec teorie a od května nás čekají praktická cvičení přímo na včelnici, kde si posluchači ověří v praxi své nabyté teoretické znalosti. 

 Opět musím říct a jsem tomu ráda, sešla se zde třicítka bezvadných lidí, dychtivých po informacích a znalostech s upřímným zájmem o včely, včelařství a přírodu a to nás vždy těší.                                          

Děkují tímto také všem přednášejícím ze VA VSMaS za jejích fundované a zajímavé přednášky, které otevřeli a rozšířili obzor naším posluchačům v oboru včelařství a ve světě včel.

Alena Vítková


Zahájili jsme již třetí ročník regionální Včelařské akademii VSMaS,z.s.

Ani jsme se nenadáli, je konec včelařské sezóny, tím končí naše intenzivní práce u včel.My však právě u včel intenzívně začínáme, lépe řečeno o včelách se opět začínáme vzdělávat.Ptáte se kdo je to ,,My“, to jsou účastnici a posluchači VA VSMaS, z.s. začínající a letos také poprvé pokročilí včelaři.

Začínající včelaři  odstartovali svůj půlroční teoretický vzdělávací cyklus 6. Října.Třicítka začínajících včelařů z celého našeho regionu bude usedat do lavic každou první sobotu v měsíci až do Března a vzdělávat se teoreticky v oboru včelařství a od Května také prakticky. Velice nás těší, že právě u začínajících včelařů chov včel i vzdělání jde ruku v ruce s odbornou teorii i praxi. Zájem o odborné vzdělání neutichá, což je dobře a skvělé, že odborné vzdělání se pomalu stává standardem také v oboru včelařství. 

První ročník VA pro pokročilé včelaře 13. Října jsme nezahájili  ve školních lavicích, ale jeli jsme na exkurzi přímo do moderního velkovčelařského provozu, profesionální včelařské farmy Kolomý. Zde všichni frekventanti jistě načerpali nemálo inspiraci. Celý technicky včelařský provoz  jsme měli možnost projít, zhlédnout technická zařízení na té nejvyšší profesionální úrovni.Věřím, že i cenné rady od mistra v oboru včelařství pana Jana Kolomého st. si přenesou do svého včelařského provozu.I zde nás potěšil zájem 30 posluchačů již pokročilejších včelařů. O to více nás těší, že drtivá většina účastníků je absolventy naši VA pro začínající včelaře.

Všem posluchačům VA přeji, aby z výuky souhrn znalostí a dovedností, které zde získají úspěšně uplatnili ve své praxi. 

Alena Vítková 

 


Nabídka pro členy VSMaS, nejen studenty VA …

Vážení přátelé,

organizujeme pro studenty Včelařské akademie návštěvu Včelařské farmy Kolomý v Bruntálu.

Akce je 13. října 2018, odjezd z Opavy od OD TESCO v 8:00 hod.

Cena 150,- Kč/os. – doporučuji pro ty, kteří chtějí něco hezkého vidět z oboru včelařství a poznat člověka, který celý život zasvětil včelařství. Pan Jan Kolomý se bude účastníkům věnovat osobně.

Toto je nabídka k využití.

Přeji pohodové dny.

Václav Sciskala