VA VSMaS,z.s. ukončení teoretické části vzdělávání začínajících včelařů

Období teoretického vzdělávání začínajících včelařů pro rok 2018-19 v naší Včelařské akademii Moravy a Slezska,z.s. uteklo jako voda. Naší posluchači teoretickou část uzavřeli v duchu zdraví včel přednáškou MVDr. Jany Cihlářové a seznámili se s povinnostmi včelaře ze strany nařízení SVS. Je zde konec teorie a od května nás čekají praktická cvičení přímo na včelnici, kde si posluchači ověří v praxi své nabyté teoretické znalosti. 

 Opět musím říct a jsem tomu ráda, sešla se zde třicítka bezvadných lidí, dychtivých po informacích a znalostech s upřímným zájmem o včely, včelařství a přírodu a to nás vždy těší.                                          

Děkují tímto také všem přednášejícím ze VA VSMaS za jejích fundované a zajímavé přednášky, které otevřeli a rozšířili obzor naším posluchačům v oboru včelařství a ve světě včel.

Alena Vítková


Z páteční besedy …

Páteční besedu považuji za velmi vydařenou. Kromě informací co nás čeká jsme s kolegy probrali aktuální stav na včelnicích a vysvětlili si proč je nutné začít aktivně sledovat dění v úlech. Diskuze byla velmi aktivní a to je ten smysl našich besed.

Závěrem si někteří zkontrolovali pod mikroskopem stav svých včel k nosematóze a přesto, že vzorky byly z různých koutů našeho regionu, tak výsledky jsou dobré. V ani jednom nebyly zaznamenané spóry ve zvýšeném množství, spíše jenom sporadicky.

Takže přátelé, vypadá to dobře a věnujte pozornost svým včelám od prvních proletů.

Dále jsme se dohodli, že přijímám dobrovolníky do pořadatelské služby na námi organizovanou výstavu Včela !!! . Prosím emailem mi napište který den by jste mohli posílit naše řady a být aktivním členem výstavy. Děkuji.

Přeji pohodové dny.

Václav Sciskala


Páteční beseda v Karviné …

Vážení přátelé,

připomínám, že v pátek 22. února je poslední pátek v měsíci a naše populární páteční beseda v Medocentru samozřejmě od 17:00 hod. bude.

Řešíme aktuální problematiku a pokud si chce někdo vyšetřit včely na nosematozu, tak si přinese vzorek 30 včel a vyšetření si udělá.

Přeji pohodové dny.

Václav Sciskala


VČELA!!! . Doprovodný program

Pátek 22. března:

9,00 hod. – zahájení

9,30 hod. – p. Evžen Drobek s harmonikou zpívá písně z našeho regionu

11,00 hod. – Ing. Jan Peterek – Včelaříme bez chemie

12,00 hod. – Ing. Pavel Buřinský – Včelaření v úlech Senior

12,30 hod. – Mgr. Václav Sciskala – Izolátory matek v praxi a jejich budoucnost

14,00 hod. – vystoupení Dětského pěveckého souboru z Dolního Benešova

14,30 hod. – Jiří Mohelník – Izolace matky s využitím lípové snůšky

15,00 hod. – vystoupení Dětského pěveckého souboru z Dolního Benešova

15,30 hod. – prof. Dmitrij Rachmatulin z Běloruska- Opatření proti varroáze cestou podzimní výměny matky

 

Sobota 23. března:

9,30 hod. – Karel Ostárek – Aby včely neměly hlad

10,00 hod. – Mgr. Jaroslav Habura – On-line úlové váhy, biopásy patří do naší krajiny

10,30 hod. – Miroslav Sedláček – Proč včelařit s vysokými a nízkými nástavky, tedy kombinovaně a jak vytvořit silnou dlouhověkou zimní generaci včel

12,00 hod. –  Evžen Trupar a lidová hudba k poslechu

13,00 hod. – JUDr. Karel Brὓckler – Právní otázky ve včelařství

13,30 hod. – Ing. Roman Slavík – Použití termokomory v chovu včel

14,00 hod. – Evžen Trupar a lidová hudba k poslechu

15,00 hod. – RNDr. Leopold Matela –  Cesta k varroatolerantním včelám

16,00 hod.  – Jiří Mohelník – Izolace matky s využitím lípové snůšky

 

Změna programu vyhrazená

logo MSK

partner akce