Obec Horní Suchá podpořila včelaře.

Včelaři našeho spolku v Horní Suché požádali představitelé obce o podporu v boji s varroázou. Vedení obce jejich žádost schválilo a poskytlo včelařům dotaci ve výši 8.000,- Kč na nákup kompresoru a vyvíječe aerosolu VaT + 1 s náhradními díly. Včelaři v boji s varroázou aplikují schválená léčiva a uvedené technické vybavení zkvalitní aplikaci léčiv a efektivně přispěje ke zdolávání tohoto zákeřného parazita.

Včelaři Horní Suché děkuji touto cestou vedení obce za podporu a věří, že jejich záslužná práce v chovu včel je touto formou oceněna. Opylovací služba včel je nenahraditelná a jsme rádi, že samospráva obce Horní Suchá si je toho vědoma.

Děkujeme

Vojtěch Řepa, předseda skupiny Horní Suchá


Včela!!!

Vážení přátelé, námi organizovaný Včelařský veletrh Včela!!! je minulostí, ať žije Včela!!! 2020.

Ve dnech 22. a 23. března 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě sešlo cca 3.200 včelařů a včelařských sympatizantů. Prostě pořádný včelařský prolet. Dílo se podařilo a díky aktivní pomoci některých našich členů jsme úkol zvládli. Jsme tým, který je ochotný obětovat něco ze svého volného času a podílet se na dobré věci. Přátelé, celá republika chválí naše dílo a tolik chvály na akci podobného typu jsem dosud nezaznamenal. Slíbil jsem vystavovatelům, že za rok se opět setkáme a jsem rád, že jejich reakce byla velmi pozitivní a přislíbili účast. Přátelé bylo jich 55 a z toho 8 z Polska a 7 ze Slovenska. Nejvzdálenější byli z Běloruska. Návštěvníci byli z celé ČR ( Domažlice, Praha, Mladá Boleslav, atd.) ze zahraničí tady byl zájezd z Běloruska, Polska z Legnice, Lodže, Lublince, atd. Bylo opravdu moc fajn a naplnila se má předpověď, že kdo nebyl, tak může litovat.

Z přednášejících bych vyzdvihl pana Miroslava Sedláčka, Leoše Matelu a hlavně pana Dimitrije Rachmatulina z Běloruska. Prostě všichni přednášející byli super a zanechali hlubokou stopu.

Děkuji týmu organizátorů, děkuji za podporu týmu pana Hejtmana Moravskoslezského kraje, Černé louky, děkuji všem za dobře odvedenu práci.

Těšíme se na Včelařský veletrh Včela!!! 2020.

Václav Sciskala

veletrh včela 2019

VČELA !!! 2019 – reportáž TV POLAR

TV Polar -EKO magazín

 

 

 

 

 

malá „foto vzpomínka“:


Páteční beseda 29. března bude …

Vážení přátelé,

přesto že se všichni sejdeme na Včelařském veletrhu Včela!!! v Ostravě, tak si dovoluji připomenout, že naše pravidelná beseda bude a to v pátek 29. března 2019 v 17:00 hod. v areálu Medocentra v Karviné.

Na programu budou aktuality a podíváme se do našeho včelstva, které máme na váze a zhodnotíme jeho stav. Takže si vemte klobouky ať se můžete v klidu do úlu dívat bez obav ze žihadla.

Na setkání se těším. Václav Sciskala


Včela!!!

Dámy a pánové,

využívám této příležitosti, abych Vás informoval, že na náš Včelařský veletrh Včela!!! je k dnešnímu dni přihlášeno 53 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Běloruska.

Prosím informujte své známé včelaře, protože to bude opravdu moc dobrá akce a já věřím, že otevíráme novou včelařskou tradici v ČR. Věřím, že výrobci a prodejci budou potěšeni zájmem včelařů a už po letošním ročníku se budou těšit na příští:)

Tak nezapomeňte v pátek 22. března nebo v sobotu 23. března je výstaviště Černá louka od 9:00 hod. do 17:00 hod. vyčleněno včelařům!!!

Václav Sciskala

 

logo MSK

partner akce