Valná hromada VSMaS z.s.

Dámy a pánové, členové VSMaS z.s., zveme Vás na výroční jednání našeho spolku. Valná hromada zhodnotí uplynulý rok a schválí aktivity pro rok 2018. Přijďte v sobotu 14. dubna 2018 od 8:00 hod.. VH se koná v Medocentru Karviná. Po ukončení VH bude přednáška p. Aleny Vítkové ke zdolávání nemocí a nákaz a vystoupení PhDr. Břetislava Plška k přípravě pro chov matek.

Pozvánky členům šly samostatným emailem.

Těšíme se na setkání a přejeme všem pohodové dny.

Václav Sciskala, předseda


Petice včelařů

Dámy a pánové, skupina včelařů pověsila na web.Včelařského fóra Petici vymezující se proti praktikám při komunikaci s chovateli včel o aplikaci postřiků zemědělských porostů.

Prosím podpořme iniciátory a přidejme svůj podpis. Je to asi jediná cesta vyjádřit svůj názor a upozornit zástupce státu, že něco není v pořádku.

Petiční archy jsou i v naši prodejně MEDOCENTRUM v Karviné.

Za VSMaS z.s. Václav Sciskala

 


Doporučuji, může to být zajímavé …

Doporučuji k návštěvě zajímavé akce:

  • 7.3.2018 od 17:00 hod. sál Domu kultury v Gorzycích ( Polsko) přednáška kolegy Stanislava Doležala “ Aplikace medu v apiterapii“.
  • 15.3.2018 od 17:00 hod. učebna Medocentrum – Přednáška Klubu Alternativci Karviná na téma “ Kalisie vonná“ a “ Pozitivní energie, základ zdravého a šťastného života“.
  • 17.3.2018 od 9:00 hod. Hotel Partyzán, Morávka – Přednáška p.Martina Koblihy “ Chov zdravých a silných včelstev bez chémie“.
  • 23.3.2018 od 17:00 hod. učebna Medocentrum – Páteční setkání včelařů VSMaS.                   Téma “ Jaro je tu – začínáme včelařit“.

Pokud si vyberete, tak Vás zveme.

Václav Sciskala