VA VSMaS,z.s. ukončení teoretické části vzdělávání začínajících včelařů

Období teoretického vzdělávání začínajících včelařů pro rok 2018-19 v naší Včelařské akademii Moravy a Slezska,z.s. uteklo jako voda. Naší posluchači teoretickou část uzavřeli v duchu zdraví včel přednáškou MVDr. Jany Cihlářové a seznámili se s povinnostmi včelaře ze strany nařízení SVS. Je zde konec teorie a od května nás čekají praktická cvičení přímo na včelnici, kde si posluchači ověří v praxi své nabyté teoretické znalosti. 

 Opět musím říct a jsem tomu ráda, sešla se zde třicítka bezvadných lidí, dychtivých po informacích a znalostech s upřímným zájmem o včely, včelařství a přírodu a to nás vždy těší.                                          

Děkují tímto také všem přednášejícím ze VA VSMaS za jejích fundované a zajímavé přednášky, které otevřeli a rozšířili obzor naším posluchačům v oboru včelařství a ve světě včel.

Alena Vítková


Zahájili jsme již třetí ročník regionální Včelařské akademii VSMaS,z.s.

Ani jsme se nenadáli, je konec včelařské sezóny, tím končí naše intenzivní práce u včel.My však právě u včel intenzívně začínáme, lépe řečeno o včelách se opět začínáme vzdělávat.Ptáte se kdo je to ,,My“, to jsou účastnici a posluchači VA VSMaS, z.s. začínající a letos také poprvé pokročilí včelaři.

Začínající včelaři  odstartovali svůj půlroční teoretický vzdělávací cyklus 6. Října.Třicítka začínajících včelařů z celého našeho regionu bude usedat do lavic každou první sobotu v měsíci až do Března a vzdělávat se teoreticky v oboru včelařství a od Května také prakticky. Velice nás těší, že právě u začínajících včelařů chov včel i vzdělání jde ruku v ruce s odbornou teorii i praxi. Zájem o odborné vzdělání neutichá, což je dobře a skvělé, že odborné vzdělání se pomalu stává standardem také v oboru včelařství. 

První ročník VA pro pokročilé včelaře 13. Října jsme nezahájili  ve školních lavicích, ale jeli jsme na exkurzi přímo do moderního velkovčelařského provozu, profesionální včelařské farmy Kolomý. Zde všichni frekventanti jistě načerpali nemálo inspiraci. Celý technicky včelařský provoz  jsme měli možnost projít, zhlédnout technická zařízení na té nejvyšší profesionální úrovni.Věřím, že i cenné rady od mistra v oboru včelařství pana Jana Kolomého st. si přenesou do svého včelařského provozu.I zde nás potěšil zájem 30 posluchačů již pokročilejších včelařů. O to více nás těší, že drtivá většina účastníků je absolventy naši VA pro začínající včelaře.

Všem posluchačům VA přeji, aby z výuky souhrn znalostí a dovedností, které zde získají úspěšně uplatnili ve své praxi. 

Alena Vítková 

 


VA VSMaS,z.s. praktická cvičení

Pro připomenutí posluchačům VA 2017/18,

12.5. 2018 v 9 hod. začínají praktická cvičení na včelnici u p. Žídka Restaurace u Jury v Háji ve Slezsku – Čertův mlýn. Věřím, že jste všichni natěšení na včelky a, že nám počasí bude přát. Včelařské oblečení a dobrou svačinku vezměte si sebou.

Těším se na viděnou, Vítková.

mapka (trasa) ZDE  a GPS: 49.8913306N, 18.0842486E